IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2003
Fondatori
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tirajul revistei   457
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-15 12:00
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 4)56
  2020  (4 din 4)66
  2019  (4 din 4)76
  2018  (4 din 4)73
  2017  (4 din 4)76
  2016  (4 din 4)67
  2015  (4 din 4)45
  2014  (4 din 4)47
  2013  (4 din 4)46
  2012  (4 din 4)51
  2011  (4 din 4)53
  2010  (2 din 4)25
imagine

pISSN: 1811-5470
Univers Pedagogic
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.03.28)
  • C (2019.07.09-2020.01.31)
  • C (2013.10.31-2017.10.31)
  • C (2009.04.30-2013.10.30)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole68139720716541658144
Volume45421313927
Total72643933820468

Vizualizări   1031Descărcări   160

Conţinutul numărului de revistă

Drepturi versus libertăţi în contextul educaţiei

3-10

CZU: 37.013

Paniş Aliona , Ovdin Tatian

Evaluarea competenţei de citire/lectură. studiu comparativ PISA vs. evaluarea naţională la limba şi literatura română (R. Moldova)

11-19

CZU: 371.263:[811.135.1+821.135.1](478)

Verdeş Tatiana

Tendinţe contemporane de integrare a conţinuturilor ştiinţifice la disciplinele naturii

20-24

CZU: 373.5.02:[53+54+57]

Botgros Ion , Cosiuc Vasile

Curriculum  pentru disciplina opţională  etica vieţii de familie Clasele a X-a – a XII-a

25-35

CZU: 37.016.046:173.7

Solovei Rodica , Boldirescu Sergiu

Abateri lexico-semantice în cadrul cultivării/educării limbii/limbajului

36-40

CZU: 37.02:811.135.1'1

Ionaş Anatol

Понятие пространственного геометрического тела в школьном курсе стереометрии

41-47

CZU: 37.02:514

Снигур Татьяна , Швец Василий

Система задач как средство реализации прикладной направленности курса алгебры

48-52

CZU: 37.02:512

Новикова Анна

Orientarea profesională a persoanelor cu dizabilităţi – sugestii metodologice

53-58

CZU: 37.048.4-056.24

Cucer Angela

Semnificaţii istorice şi interdisciplinare ale stresului.

59-65

CZU: 159.942+316.613.4

Gavriliţă Lucia

Atitudinea cadrelor didactice faţă de incluziunea elevilor cu autism în şcoală

66-76

CZU: 376.4.015.3+159.922.762

Bucun Nicolae , Vrabie Silvia

Evaluarea capacităţilor organizatorice la elevii cu dizabilităţi mintale din perspectiva culturii muncii

77-84

CZU: 376.035.3

Cerneavschi Viorica

Особенности организации и проведения занятий по футболу с умственно отсталыми учащимися в рамках программы адаптивной физической культуры

85-90

CZU: 376.4:796.3

Даниленко Светлана

Criterii ale dezvoltării personale a cadrelor didactice

91-97

CZU: 371.135

Vrabii Violeta

Diagnosticarea competenţelor studenţilor din învăţământul ingineresc: abordare metodologică

98-101

CZU: 378.14:62

Bencheci Mihail

Развитие естественно-научной компетентности школьников с использованием stem–технологий

102-104

CZU: 37.03

Непорожняя Лидия

Музыка в нравственно-эстетическом становлении личности ребёнка

105-109

CZU: 37.03:78

Чобану Галина

Maria Hadîrcă –  ascendentă a creativităţii ştiinţifice

110-110

CZU: 37(478)(092)

Clichici Veronica , Straistari-Lungu Cristina

Formarea profesională continuă în Republica Moldova: un studiu comprehensiv privind sistemul de formare profesională continuă a cadrelor didactice

111-112

CZU: 37.091(478)

Pogolşa Lilia , Afanas Aliona

„Макиавеллизм в структуре современного психологического знания: проблемы теории и методологии анализа”

113-113

CZU: 159.9:32

Джафарли Т.