IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2003
Fondatori
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tirajul revistei   444
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-31 23:39
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (4 din 4)81
  2021  (4 din 4)79
  2020  (4 din 4)66
  2019  (4 din 4)76
  2018  (4 din 4)73
  2017  (4 din 4)76
  2016  (4 din 4)67
  2015  (4 din 4)45
  2014  (4 din 4)47
  2013  (4 din 4)46
  2012  (4 din 4)51
  2011  (4 din 4)53
  2010  (2 din 4)25
imagine

pISSN: 1811-5470
Univers Pedagogic
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.03.28)
  • C (2019.07.09-2020.01.31)
  • C (2013.10.31-2017.10.31)
  • C (2009.04.30-2013.10.30)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole78557914726928744230
Volume50528524820
Total83563199931748

Vizualizări   1312Descărcări   60

Conţinutul numărului de revistă

Afectivitatea gramaticală în valorificarea didactică a prepoziţiei ca factor de formare a vorbitorului cult3-8

CZU: 37.026:811.135.1'367.63

Callo Tatiana
Limba română şi şcoala – la Bucureşti şi la Chişinău9-19

CZU: [37.01+811.135.1](478+498)

Marcus Solomon
Problematizarea - metodologie eficienta de realizare a procesului educaţional20-24

CZU: 37.013

Botgros Ion , Gordienco Angela
Problema împrumuturilor lexicale în atenţia clasicilor literaturii române25-30

CZU: 811.135.1'373.613

Căruntu-Caraman Livia
Психотехнические приемы содействия личностному развитию и самодетерминации старшеклассников31-41

CZU: 316.612-057.87

Букун Николаe , Донога Людмила
Asigurarea dreptului la educaţie copiilor cu dizabilităţi în sistemul preuniversitar din Republica Moldova42-46

CZU: 376.1(478)

Rusnac Virginia
Tendinţe internaţionale în asistenţa psihologică a persoanelor cu dizabilităţi din perspectiva învăţării permanente47-56

CZU: 159.922.76:376.1(100)

Cucer Angela
Manifestarea spiritului de iniţiativă la preşcolari şi elevi57-61

CZU: 37.032-053.4/.5

Pavlenko Lilia
Abordări teoretice ale mentoratului din perspectiva dezvoltării profesionale62-67

CZU: 37.091

Andriţchi Viorica , Balan Tatiana
Social competence in teaching english through personalized teaching – learning – evaluation68-72

CZU: 371.124:811.111

Şchiopu Lucia
Tatiana Callo – om al culturii si al intelectualitatii73-73

CZU: 37(478)(092)

Bucun Nicolae
Tatiana Callo – pedagog şi cercetător prin vocaţie74-76

CZU: 37(478)(092)

Bâlici Veronica