IBN
Închide
Solovei Rodica Simion
Cuvinte-cheie (28): specific competences. (1), optional discipline “Religion” (1), values of Christendom (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Algoritmizarea în procesul de studiere a istoriei. Studiu de caz: cadrul frame
Solovei Rodica1, Grecu Mircea2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „T. Şevcenco”, or. Briceni
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum pentru disciplina opţională Religie. Cultul ortodox: Clasele a X-a – a XII-a
Solovei Rodica1, Boldirescu Sergiu12
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Miron Costin“, Floreşti
Univers Pedagogic
Nr. 2(58) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Consideraţii privind educaţia moral-creştină a elevilor în contextul parteneriatului şcoală-biserică
Solovei Rodica, Bugan Natalia
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea parteneriatului școală–familie– comunitate: deziderate și realizări
Cara Angela, Orîndaş Lilian, Solovei Rodica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum  pentru disciplina opţională  Arta comportamentului moral Clasele a V-a – a IX-a
Solovei Rodica, Boldirescu Sergiu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-153. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum  pentru disciplina opţională  etica vieţii de familie Clasele a X-a – a XII-a
Solovei Rodica, Boldirescu Sergiu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-46. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elena Alistar: model de verticalitate și conștiință națională
Solovei Rodica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Centenar Sfatul Ţării: 1917 – 2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
Vol. 1. 2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale şi metodologice ale curriculumului opţional pentru gimnaziu Arta comportamentului moral
Solovei Rodica, Boldirescu Sergiu
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Grupul ca obiect de reflecţie
Solovei Rodica1, Şoșu Aurelia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul Agroindustrial din Râşcani
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(99-100) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Învăţarea bazată pe proiecte la disciplina Istorie
Solovei Rodica, Boboc Valentina
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia pentru învăţare în contextul formării axiologice a elevilor la lecţia de religie
Solovei Rodica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Reflecţii cu privire la educaţia centrată pe elev (ECE)
Solovei Rodica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(71) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Aspecte teoretice şi metodologice ale formării axiologice a elevilor în cadrul disciplinelor socioumane
Pogolşa Lilia1, Solovei Rodica1, Cara Angela1, Grigor Ina1, Odoleanu Natalia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia pentru schimbare din perspectivă axiologică
Hadîrcă Maria, Rogojină Didina, Silistraru Nicolae, Pâslaru Vladimir, Callo Tatiana, Afanas Aliona, Spînu Lilia, Chicu Valentina, Solovei Rodica, Volcov Valeriu, Rabacu Ion, Clichici Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Individualizarea în procesul educaţonal: de la teorie la practică
Solovei Rodica
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(47) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugestii metodologice de promovare a educaţiei în domeniul drepturilor omului
Solovei Rodica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(51) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Meseria de parinte
Solovei Rodica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(37) / 2006 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17