IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2003
Fondatori
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tirajul revistei   433
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-19 07:42
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2022  (1 din 4)21
  2021  (4 din 4)79
  2020  (4 din 4)66
  2019  (4 din 4)76
  2018  (4 din 4)73
  2017  (4 din 4)76
  2016  (4 din 4)67
  2015  (4 din 4)45
  2014  (4 din 4)47
  2013  (4 din 4)46
  2012  (4 din 4)51
  2011  (4 din 4)53
  2010  (2 din 4)25
imagine

pISSN: 1811-5470
Univers Pedagogic
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.03.28)
  • C (2019.07.09-2020.01.31)
  • C (2013.10.31-2017.10.31)
  • C (2009.04.30-2013.10.30)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole72548668321949690176
Volume47472744309
Total77253395726258

Vizualizări   1110Descărcări   46

Conţinutul numărului de revistă

Managementul modelării curriculumului3-10

CZU: 37.016.046

Pogolşa Lilia
Particularităţile mecanismelor integrării sistemelor senzoriale la copiii cu dizabilităţi11-19

CZU: 159.922.75+376.1

Rusnac Virginia
Evaluarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică – aspecte teoretice20-25

CZU: 37.02

Simion Crenguţa
Metodologia influenţei formative a comunicării pedagogice asupra stilurilor cognitive26-32

CZU: 37.013

Stanciuc Zinaida
Cтруктурно-функциональная модель организации художественных способностей33-37

CZU: 37.036

Ткачук Олег
Тенденции развития школьного физического образования в Украине в контексте общеевропейских образовательных процессов38-44

CZU: 37.016:53(477)

Головко Николай
Modalităţi de realizare a activităţii tutoriale în mediul academic45-50

CZU: 378.14-057.87

Mlecico Tatiana , Ovcerenco Nadejda
Managementul inspecţiei şcolare din perspectiva asigurării calităţii educaţiei51-56

CZU: 37.07:005.32

Corbu Iulia
Specificul comunicării la preadolescenţi în contextul lucrului în grup57-62

CZU: 37.031-053.5/.6:316.77

Pavlenko Lilia
Cadrul praxiologic de eficientizare a managementului instituţional prin prisma diagnosticării pedagogice63-69

CZU: 37.07:005.32

Cojocaru Valentina
Particularităţile competenţei de comunicare asertivă la studenţii din mediul academic multietnic70-76

CZU: 378.035-057.87

Ianioglo Maria
Межкультурная компетенция в аспекте проблем межкультурного образования77-84

CZU: 316.77:008+37.016:008

Цвик Ирина