IBN
Închide
Verdeş Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2021 - 3

Rolul dezvoltării competențelor antreprenoriale în cariera didactică
Verdeş Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea datelor personale ale elevilor în contextul evaluării online a rezultatelor școlare
Verdeş Tatiana12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 IP „NeoEduct”
Studii naționale de securitate
Nr. 1(3) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 8 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în evaluarea rezultatelor școlare: repere conceptuale, abordări inovative
Verdeş Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Impactul știrilor false asupra actorilor educaționali în contextul COVID-19
Verdeş Tatiana
Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020. Chișinău. .
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-47. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Comunicarea politică online din perspectivă pragmalingvistică
Verdeş Tatiana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-35. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lumina în privire și în gânduri
Verdeş Tatiana
Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Dicursul instigator la ură în campania electorală din Republica Moldova
Verdeş Tatiana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor didactice interactive în eficientizarea procesului universitar de predare-învăţare-evaluare
Verdeş Tatiana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Evaluarea competenţei de citire/lectură. studiu comparativ PISA vs. evaluarea naţională la limba şi literatura română (R. Moldova)
Verdeş Tatiana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O altfel de educație pentru o altfel de generație
Verdeş Tatiana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Comunicarea în contextul educației inclusive
Verdeş Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Intertext
Nr. Ed. sp / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-1124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea continuă a cadrelor didactice – un factor decisiv în atingerea calităţii în educaţie
Verdeş Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mass-media şi comunicarea politică  (Campania electorală 2015, Republica Moldova)
Verdeş Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-132. Vizualizări-1272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice active şi incluzive în procesul de predare şi evaluare
Verdeş Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Competenţa de formare continua a cadrului didactic
Verdeş Tatiana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic "Stefan cel Mare", Chișinău
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități pragmatice în cazul mesajelor electorale din Republica Moldova (Studiu de caz, Campania Electorală 2014)
Verdeş Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Clasic şi modern în procesul instructiv-educativ din Republica Moldova
Verdeş Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursului politic din perspectiva dezbaterii
Verdeş Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 22 January, 2015. Descarcări-32. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia politică în contextul integrării europene a Republicii Moldova
Verdeş Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Analiza semiotico-pragmatică a discursului politic
Verdeş Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
La Francopolyphonie
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1883
Disponibil online 9 April, 2014. Descarcări-28. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25