IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2003
Fondatori
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tirajul revistei   462
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-09 16:04
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 4)31
  2019  (4 din 4)76
  2018  (4 din 4)73
  2017  (4 din 4)76
  2016  (4 din 4)67
  2015  (4 din 4)45
  2014  (4 din 4)47
  2013  (4 din 4)46
  2012  (4 din 4)51
  2011  (4 din 4)53
  2010  (2 din 4)25
imagine

pISSN: 1811-5470
Univers Pedagogic
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.03.28)
  • C (2019.07.09-2020.01.31)
  • C (2013.10.31-2017.10.31)
  • C (2009.04.30-2013.10.30)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole590194978971657864
Volume40270682613
Total63022204612329

Vizualizări   578Descărcări   39

Conţinutul numărului de revistă

Modalităţi de colaborare a şcolii cu familia şi comunitatea pentru asigurarea unui proces educaţional incluziv de calitate

3-6

CZU: 37.018.265

Cara Angela

Semnificaţia competenţei de cunoaştere ştiinţifică în cadrul procesului educaţional al disciplinelor şcolare: fizică, biologie, chimie

7-11

CZU: 37.013.3

Botgros Ion, Franţuzan Ludmila

Modelul pedagogic al mediului şcolar ca factor al educaţiei sociale

12-18

CZU: 37.035

Iuzu Iuliana, Petrovschi Nina

Calitatea în educaţie: definire şi abordare conceptuală

19-22

CZU: 37.013

Ghileţchi Zorina

Socializarea preşcolarilor prin intermediul activităţilor din grădiniţă

23-27

CZU: 373.2

Coman Liliana

Rezoluţia Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale”. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 9-10 noiembrie, 2017

28-33

CZU: 37.0(478)(063)

Bucun Nicolae, Marin Mariana

Curriculum  pentru disciplina opţională  Arta comportamentului moral Clasele a V-a – a IX-a

34-43

CZU: 37.016.046:177

Solovei Rodica, Boldirescu Sergiu

Etica lui Kant – temelie a educaţiei

44-48

CZU: 37.034:17.026.4

Paniş Aliona

Etica profesională a cadrului didactic: principii şi norme.

49-53

CZU: 37.015:174

Mihailov Veronica

Repere conceptuale şi metodologice ale curriculumului opţional pentru gimnaziu Arta comportamentului moral

54-57

CZU: 37.016.046:177

Solovei Rodica, Boldirescu Sergiu

Evaluarea conducerii auto din perspectiva formării competenţelor

58-63

CZU: 377.02:656.052

Buimestru Lilia

Influenţe ale stabilităţii emoţionale în diminuarea stresului profesional şi în prevenirea sindromului Burnout al cadrelor didactice din învăţământul primar

64-73

CZU: 159.942:373.3

Bucun Nicolae, Cerlat Raisa

Психологическое направление в системе современной реабилитации постинсультных больных

74-78

CZU: 159.9.072:616.8-005.4-08

Главан Аурелия

Interesul cognitiv la vârsta preșcolară: repere conceptua

79-85

CZU: 159.922.72+37.015.3

Pascari Valentina, Moșneaga Nadejda

Dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice – premisă în asigurarea calităţii, eficienţei  şi relevanţei procesului educaţional

86-92

CZU: 371.13:004

Nastas Svetlana, Pisău Aurelia

Percepţii şi opinii ale cadrelor didactice privind  metodologia de asigurare a procesului educaţiei timpurii  în raport cu SÎDC

93-101

CZU: 373.211.24

Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina, Duminică Stella, Dascal Angela

Perspective şi tendinţe sistemice şi procesuale în educarea/formarea cadrelor didactice şi de conducere

102-106

CZU: 371.132

Isac Ştefania

Formula de determinare a tripletelor pitagoreice

107-108

CZU: 37.02:51

Russu Elena

 Medalion aniversar: Ion Botgros la 75 de ani

109-110

CZU: 37(478)(092)

Hadîrcă Maria

Implicarea familiei–şcolii–comunităţii în asigurarea coeziunii sociale şi oferirea unei educaţii de calitate

111-112

CZU: 37.018.1:316.356.2

Globu Nelea