IBN
Închide
Straistari-Lungu Cristina Anatolie
Cuvinte-cheie (46): educaţie timpurie (4), Standarde de învăţare şi dezvoltare (3), teorii ale științei învățării. (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Abordări teoretice privind învățarea limbilor străine de către copiii de 6-7 ani
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea domeniului Eu, familia și societatea în educația timpurie
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul educatorului în promovarea unei educaţii interculturale
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Noua paradigmă curriculară în educaţia timpurie
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea copilului pentru școală din perspectiva domeniului dezvoltare socio-emoțională
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teorii privind educația socio-emoțională în dezvoltarea copilului
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Educaţia plurilingva si modelul pedagogic de învaţare a limbilor straine în educaţia timpurie
Hadîrcă Maria, Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea domeniului dezvoltarea socio-emoţională în preșcolaritate
Straistari-Lungu Cristina
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul – premisă a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare în educația timpurie
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maria Hadîrcă –  ascendentă a creativităţii ştiinţifice
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi abordări de dezvoltare a curriculumului și a tehnologiilor educaționale în educația timpurie
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina, Duminică Stella
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-27. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile psihologice ale copiilor de 3-6/7 ani prin prisma domeniului dezvoltării socio-emoţionale
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepţii şi opinii ale cadrelor didactice privind  metodologia de asigurare a procesului educaţiei timpurii  în raport cu SÎDC
Clichici Veronica, Straistari-Lungu Cristina, Duminică Stella, Dascal Angela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Consideraţii psihopedagogice privind vârsta optimă de debut în învăţarea limbilor străine
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia timpurie: sporirea calităţii şi eficienţei
Vasian Tatiana1, Stanciuc Zinaida1, Racu Jana2, Duminică Stella1, Straistari-Lungu Cristina1, Coman Liliana1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de bine a copilului – perspectivă spre o educaţie de calitate
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Promovarea valorilor prin studierea limbilor străine de la vârsta preşcolară
Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe actuale în studierea limbilor străine începând cu vârsta timpurie
Straistari-Lungu Cristina
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Imperativele restructurării sistemului educaţiei preşcolare din Republica Moldova
Cemortan Stela, Racu Jana, Cuzneţov Larisa, Mocanu Liuba, Melinte Diana, Voloşin Elvira, Acciu Victoria, Duminică Stella, Dascal Angela, Straistari-Lungu Cristina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19