IBN
Închide
Vrabii Violeta
Cuvinte-cheie (57): dezvoltare personală (6), personal development (3), teachers (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Dezvoltarea autoeficacității cadrului didactic
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Dezvoltare personală – motivație pentru formare în cariera didactică.
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală a cadrului didactic – condiție a schimbărilor
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimenensiunea socio-afectivă a dezvoltării personale a cadrului didactic
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Coordonate conceptuale ale dezvoltării personale
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Magistro Populi (Despre Educatorul Neamului)
Vicol Nelu1, Pogolşa Lilia1, Andriţchi Viorica1, Butnaru Cristina12, Voloh Lilia1, Vrabii Violeta1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul Național „Costache Negri”,Galați
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea cadrului didactic – arta de a învăţa să fii
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Atitudinea față de schimbare în profesia didactică
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții facilitatoare pentru dezvoltarea personală a cadrelor didactice
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-70. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criterii ale dezvoltării personale a cadrelor didactice
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală – condiția eficienței cadrului didactic
Bolboceanu Aglaida, Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală – traiectorie individuală a dezvoltării cadrului didactic
Vrabii Violeta, Sandul Valentina
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală a cadrului didactic: arta de a învăţa să fii
Vicol Nelu, Vrabii Violeta
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nevoia de dezvoltare personală prin automotivare si autoeficacitate în profesia didactică
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(31) / 2017 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Dezvoltarea cadrului didactic în contextul învăţării pe tot parcursul vieţii
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală a cadrului didactic – opinii şi perspective
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(51) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-27. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile dezvoltării personale a cadrului didactic
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Dezvoltarea prin valori a cadrului didactic în instituţia educaţională
Paniş Aliona, Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări valorice în dezvoltarea personală a cadrelor didactice
Vrabii Violeta
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul etică – autoeficacitate în dezvoltarea personală a cadrului didactic
Vrabii Violeta, Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22