IBN
Închide

36Publicaţii

410Descărcări

11782Vizualizări

Vrabii Violeta
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Imaginea cadrului didactic în contextul formării continue
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglarea emoţională în procesul educaţional – premisă a echilibrului comportamental
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglarea emoțională a cadrului didactic pe timp de criză
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(70) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Aspecte psihosociale ale dezvoltării personale a cadrului didactic
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atitudinea pozitivă – ascensiune conștientă în dezvoltarea personală a cadrului didactic
Vrabii Violeta
Institute of Education Sciences
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea autoeficacității cadrului didactic
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală a cadrului didactic în context professional
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală a cadrului didactic – un imperativ al calității educației
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective ale dezvoltării personale pentru formarea cadrelor didactice
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise şi provocări societale în profesionalizarea cadrelor didactice
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul atitudinii în contextul dezvoltării personale a cadrelor didactice
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimbarea atitudinii cadrului didactic: provocări și perspective psihosociale
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Coordonatele conceptuale ale dezvoltării personale
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltare personală – motivație pentru formare în cariera didactică.
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(35) / 2019 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală a cadrului didactic – condiție a schimbărilor
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimenensiunea socio-afectivă a dezvoltării personale a cadrului didactic
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Coordonate conceptuale ale dezvoltării personale
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Magistro Populi (Despre Educatorul Neamului)
Vicol Nelu1 , Pogolşa Lilia1 , Andriţchi Viorica1 , Butnaru (-Sandache) Cristina12 , Voloh Lilia1 , Vrabii Violeta1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul Național „Costache Negri”,Galați
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea cadrului didactic – arta de a învăţa să fii
Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(57) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală în contextul formării / dezvoltării continue a cadrelor didactice universitare
Baciu Sergiu1 , Vrabii Violeta2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 5 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 36