IBN
Închide
Paniş Aliona
Cuvinte-cheie (52): etică (5), morală (2), educaţie. (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Concepţia prospectivă a pedagogiei eticii
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Creativitatea etică: modelizare în profesionalizarea cadrelor didactice
Paniş Aliona1, Mihailov Veronica2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea atitudinilor etice ale cadrelor didactice: esență și strategii
Paniş Aliona1, Lungu Corina2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valente ale personalităţii etice a pedagogului în instituţia educaţiei
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Creativitatea şi etica: relaţii de complementaritate
Paniş Aliona, Mihailov Veronica
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Atitudinea: parte intrinsecă a cadrului organizațional
Paniş Aliona1, Lungu Corina2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 7 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea şi evaluarea: constituente în management
Paniş Aliona1, Lungu Corina2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 6 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea dintre pedagogie şi etică: o nouă abordare sistemică
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Abordare a creativităţii
Paniş Aliona, Mihailov Veronica
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturi versus libertăţi în contextul educaţiei
Paniş Aliona1, Ovdin Tatian2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”, Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica în contextul valorilor morale si educaționale
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-82. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica lui Kant – temelie a educaţiei
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-123. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Etica și moralitatea în cadrul educației de azi
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(34) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 March, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica – o reconstrucţie pragmatică
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Coordonate ale managementului relaţiilor în clasa de elevi
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea prin valori a cadrului didactic în instituţia educaţională
Paniş Aliona, Vrabii Violeta
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia şi componenta etică în contextul unui nou umanism
Paniş Aliona
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul etică – autoeficacitate în dezvoltarea personală a cadrului didactic
Vrabii Violeta, Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Contexte etice pentru profesorul eficient
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţia educaţională în contextul eticii şi al eficienţei
Paniş Aliona
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27