IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2003
Fondatori
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tirajul revistei   444
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-30 10:33
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (4 din 4)81
  2021  (4 din 4)79
  2020  (4 din 4)66
  2019  (4 din 4)76
  2018  (4 din 4)73
  2017  (4 din 4)76
  2016  (4 din 4)67
  2015  (4 din 4)45
  2014  (4 din 4)47
  2013  (4 din 4)46
  2012  (4 din 4)51
  2011  (4 din 4)53
  2010  (2 din 4)25
imagine

pISSN: 1811-5470
Univers Pedagogic
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.03.28)
  • C (2019.07.09-2020.01.31)
  • C (2013.10.31-2017.10.31)
  • C (2009.04.30-2013.10.30)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole78559825528137744230
Volume50537224947
Total83565197733084

Vizualizări   1270Descărcări   143

Conţinutul numărului de revistă

Condiții pentru formarea-evaluarea transdisciplinară a competenţei-cheie de comunicare în limba română

3-9

CZU: 37.016.046:811.135.1

Hadîrcă Maria

Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din perspectiva documentelor normative

10-14

CZU: 371.13

Pogolşa Lilia , Afanas Aliona , Vicol Nelu , Isac Ştefania , Ţurcan Natalia , Țînțari Vasile

Curriculum pentru disciplina opțională Istoria matematicii: clasele a X-a – a XI-a

15-21

CZU: 37.016.046:51(091)

Achiri Ion , Ceapa Valentina , Copăceanu Roman , Cotelea Alexei

Cadrul metodologic de responsabilizare a parteneriatului școală-familie-comunitate pentru asigurarea coeziunii sociale şi oferirea unei educaţii de calitate

22-28

CZU: 37.018.2

Globu Nelea , Bulat Galina , Orîndaş Lilian , Cara Angela

Dezvoltări curriculare în vederea creşterii calităţii şi eficienţei procesului educaţional

29-33

CZU: 37.016.046

Nastas Svetlana

Recuperări științifice și didactice ale limbajului

34-44

CZU: 37.02:811.135.1

Vicol Nelu

Repere metodologice privind asigurarea curriculumului în educația timpurie

45-50

CZU: 37.016.046:373.2

Clichici Veronica

Condiţii de eficientizare a potențialului psihosocial al copiilor cu deficiențe mintale severe

51-63

CZU: 376.4.015.3+159.922.762

Bucun Nicolae , Ababii Oleg

Asistența psihologică a învățării pe tot parcursul vieții: probleme și soluții

64-71

CZU: 374.7.015.3

Bolboceanu Aglaida

Dezvoltarea cadrului didactic – arta de a învăţa să fii

72-75

CZU: 371.13

Vrabii Violeta

Rolul proiectelor educaționale în dezvoltarea instituției de învăţământ profesional tehnic.

76-84

CZU: 377.1

Proțiuc Silvia

Ortografia între normativitate şi didactică: formarea competenţei ortografice a elevilor

85-90

CZU: 37.02:811.135.1'35

Caraja Rodica

Aplicarea metodei grafice la rezolvarea ecuaţiilor şi a inecuaţiilor

91-96

CZU: 37.02:51

Moglan Viorica

Proiectul – o metodă alternativă de învăţare/evaluare

97-102

CZU: 37.01

Iațimirschi Sergiu

Medalion aniversar: doctorul habilitat, profesor universitar Lilia Pogolșa

103-106

CZU: 37(478)(092)

„Cadrul didactic: atât de mult al școlii…” Compendiu științifico-didactic

107-109

CZU: 37.091(075)

Zavalistii Ana

De Magistro Populi (Despre Educatorul Neamului)

110-112
Vicol Nelu , Pogolşa Lilia , Andriţchi Viorica , Butnaru (Sandache) Cristina , Voloh Lilia , Vrabii Violeta