IBN
Închide
Cuvinte-cheie (20): elevi cu dizabilități mintale (5), cultura muncii (5), culture of work (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Formarea componentelor culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale
,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Forme de protecţie a copiilor aflaţi în situaţie de risc
,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale familiei monoparentale ca obiect al asisteței sociale
,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Accepţii conceptuale de contribuţie la cultura muncii în psihopedagogie
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(37) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea capacităţilor organizatorice la elevii cu dizabilităţi mintale din perspectiva culturii muncii
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul priceperilor generale de muncă a elevilor cu ces asupra incluziunii lor socio-profesionale
,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularizarea capacităților constructiv-tehnologice la elevii cu dizabilități mintale.  
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(49) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere curriculare ale formării culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(36) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala incluzivă și facilitarea accesului tuturor la o educație de calitate
,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Abordari actuale ale conceptului cultura muncii
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii muncii la elevii cu cerinţe educaţionale speciale
,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Incluziunea scolara a copiilor cu cerinte educationale speciale
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Delimitări conceptuale privind traficul de fiinţe umane (traficul de femei)
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(11) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 May, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Ocrotirea instituţională a persoanelor de vîrsta a treia şi modalităţi de îmbunătăţire a vieţii în căminul de bătrîni
Universitatea Real-Umanistică Cahul
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocrotirea instituţională a persoanelor de vîrsta a treia şi modalităţi de îmbunătăţire a vieţii în căminul de bătrîni
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(10) / 2008 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 May, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Ocrotirea instituțională a persoanelor de vîrsta a treia și modalități de îmbunătățire a vieții în căminul de bătrîni
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(4) / 2006 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 23 May, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16