IBN
Închide
Cerneavschi Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Opiniile cadrelor didactice privind formarea la elevii cu dizabilități mintale a culturii muncii
Cerneavschi Viorica , Stratan Valentina , Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea сomрulsivă a internetului - сonseсințe și strategii de рrevenție
Stratan Valentina , Plămădeală Victoria , Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Activitatea de muncă a elevilor cu dizabilități în raport cu procesele psihofizice
Cerneavschi Viorica , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-093-5.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiții psihopedagogice de formare a culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale
Stratan Valentina , Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea componentelor culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale
Stratan Valentina , Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența stilurilor parentale asupra dezvoltării personalității copilului
Cerneavschi Viorica , Plămădeală Victoria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologică și violența cibernetică la adolescenți
Plămădeală Victoria , Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Componentele conceptului cultura muncii
Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de protecţie a copiilor aflaţi în situaţie de risc
Cerneavschi Viorica , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale familiei monoparentale ca obiect al asisteței sociale
Stratan Valentina , Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3370-2-1.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Conceperea modelului pedagogic de formare a culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale
Cerneavschi Viorica , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-375-1.
Disponibil online 10 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Accepţii conceptuale de contribuţie la cultura muncii în psihopedagogie
Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(37) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea capacităţilor organizatorice la elevii cu dizabilităţi mintale din perspectiva culturii muncii
Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 4(56) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul priceperilor generale de muncă a elevilor cu ces asupra incluziunii lor socio-profesionale
Cerneavschi Viorica , Stratan Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularizarea capacităților constructiv-tehnologice la elevii cu dizabilități mintale.  
Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(49) / 2017 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere curriculare ale formării culturii muncii la elevii cu dizabilități mintale
Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(36) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala incluzivă și facilitarea accesului tuturor la o educație de calitate
Stratan Valentina , Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 19, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-333-1.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Abordari actuale ale conceptului cultura muncii
Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-293-8.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii muncii la elevii cu cerinţe educaţionale speciale
Stratan Valentina , Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(50) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 5 October, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Incluziunea scolara a copiilor cu cerinte educationale speciale
Cerneavschi Viorica
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-46. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24