IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Embargo - 6 luni
Anul fondării  2003
Fondatori
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tirajul revistei   433
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2022  (1 din 4)21
  2021  (4 din 4)79
  2020  (4 din 4)66
  2019  (4 din 4)76
  2018  (4 din 4)73
  2017  (4 din 4)76
  2016  (4 din 4)67
  2015  (4 din 4)45
  2014  (4 din 4)47
  2013  (4 din 4)46
  2012  (4 din 4)51
  2011  (4 din 4)53
  2010  (2 din 4)25
imagine

pISSN: 1811-5470
Univers Pedagogic
Categoria:
  • B (2020.02.28-2024.03.28)
  • C (2019.07.09-2020.01.31)
  • C (2013.10.31-2017.10.31)
  • C (2009.04.30-2013.10.30)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei. Curriculumul de formare a cadrelor didactice. Teoria şi metodologia curriculumului educaţional


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole72548409321849690176
Volume47471644304
Total77253125726153

Vizualizări   1179Descărcări   53

Conţinutul numărului de revistă

Managementul implementării Curriculumului de formare continuă a cadrelor didactice de Chimie, Biologie şi Fizică axat pe formarea competenţei de cunoaştere ştiinţifică3-10

CZU: 37.016.046:[54+57+53]:37.09

Pogolşa Lilia
O perspectivă constructivistă a textului în manualul şcolar de limba şi literatura română11-17

CZU: 37.02:[811.135.1+821.135.1]

Ghicov Adrian , Callo Tatiana
Depăşirea elementelor dialectale din exprimarea elevilor prin intermediul activităţilor extracurriculare18-24

CZU: 37.02:811.135.1'36

Cozari Ana
Формирование межкультурной компетенции в процессе преподавания всемирной литературы25-31

CZU: 37.016:821(100)

Цвик Ирина
Probleme psihologice cu care se confruntă psihologii şcolari în instituţiile educaţionale32-37

CZU: 37.015.3+376.015.3

Bolboceanu Aglaida , Paladi Oxana
Некоторые аспекты социальных установок старшеклассников38-43

CZU: 316.61-057.87+37.015.3

Донога Людмила
Dezvoltarea profesională şi actualitatea. Opinii ale profesorilor de clase primare din Republica Moldova44-50

CZU: 371.132(478)

Harea Maria , Morel Maia
Formarea continuă a cadrelor didactice între utilitate, rutină şi inovaţie51-55

CZU: 371.132

Butnaru (Sandache) Cristina
Мотивация как системообразующий фактор в формировании профессиональной компетентности56-64

CZU: 378.14.015.3

Vatavu Alexandru , Spînu Lilia
Consideraţii privind motivaţia alegerii profesiei de cadru didactic la specialitatea „limba şi literatura română”65-70

CZU: 371.124:[811.135.1+821.135.1]

Dermenji-Gurgurov Svetlana
Механизм самооценки деятельности учреждения дополнительного образования детей71-75

CZU: 371.3

Zolotareva Svetlana
Experimentul chimic şi securitatea muncii în laboratorul şcolar de chimie în contextul conceptului SALiS76-78

CZU: 37.02:54

Godoroja Rita
Profeţia unei vieţi închinate căutării sensului79-80

CZU: 37(478)(092)

Pogolşa Lilia , Bucun Nicolae , Vicol Nelu , Achiri Ion , Bâlici Veronica , Franţuzan Ludmila , Kerekeş Adelhaida , Simion Cristina