IBN
Închide

47Publicaţii

1299Descărcări

20208Vizualizări

Glavan Aurelia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 24. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Consecințele stresului profesional asupra performanțelor cadrelor didactice
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcția de cercetare: Psihologia reabilitării sociale a persoanelor post accident vascular cerebral. Noi argumente epistemologice
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții psihologice asupa învățării eficiente la studenți
Glavan Aurelia , Arsenov Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Aspecte psihosociale ale copilului cu autism
Glavan Aurelia1 , Vrabie Silvia2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul psihologic al reabilitării deficitului cognitiv post accident vascular cerebral
Glavan Aurelia1 , Vîrlan Maria2
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Munca didactică, stresul profesional și riscurile pentru sănătate
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul optimismului în contextul potenţialului personal al pacienţilor cu accident vascular cerebral
Bucun Nicolae1 , Glavan Aurelia2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul socio-demografic al persoanelor cu accident vascular cerebral. Studiu clinico-sociologic
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychological dimensions of post-stroke rehabilitation
Glavan Aurelia
Emergency Medicine Institute
Balneo Research Journal
Nr. 3(11) / 2020 / ISSN 2069-7597 / ISSNe 2069-7619
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice și metodologice ale evaluării psihologice a persoanelor post accident vascular cerebral
Bucun Nicolae , Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor sociali în cadrul etiologiei accidentului vascular cerebral
Glavan Aurelia1 , Vîrlan Maria2
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(60) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificaţii ale conceptului de resurse personale în reabilitarea persoanelor post accident vascular cerebral
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul clinico-psihologic al tulburărilor cognitive la persoanele post accident vascular cerebral.
Glavan Aurelia12
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2(36) / 2020 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Îmbunătățirea modalităților de incluziune socială a persoanelor în urma accidentului vascular cerebral bazată pe conceptele de potențial de învățare și de modificabilitate cognitivă Reuven Feuerstein
Glavan Aurelia
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de terapie ocupaţională şi aplicabilitatea practică în reabilitarea post AVC
Glavan Aurelia
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-62. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consilierea psihosocială a persoanelor cu dizabilități în procesul de reabilitare complexă prin programe educaționale
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație și asistență psiho-socială a persoanelor cu dizabilități cronice în procesul de reabilitare complexă
Glavan Aurelia1 , Vîrlan Maria2
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea eforturilor de educație pentru sănătate în contextul promovării sănătății în rândurile tinerilor
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reabilitarea capacităților cognitive ale adulților în urma unui accident vascular cerebral bazată pe conceptele de potențial de învățare și de modificabilitate cognitivă structurală Reuven Feuerstein (investigație experimentală)
Glavan Aurelia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Analiza consecințelor stresului ocupațional asupra performanțelor cadrelor didactice prin intermediul unui model integrativ stres-performanță
Glavan Aurelia
Moldova Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47