IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-30 12:52
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118685756122330585124
Volume30375512516
Total121689511224846

Vizualizări   513Descărcări   122

Conţinutul numărului de revistă

Proiectarea carierei de către femei: rezultat al influenței contextului nonformal și informal

3-8

DOI: 10.5281/zenodo.4277294

CZU: 331.548:374-055.2

Dandara Otilia

Contextual academic curriculum: an innovative approach

9-18

DOI: 10.5281/zenodo.4277307

CZU: 371.214:001.895

Guţu Vladimir

Unele aspecte ale politicilor europene privind educația nonformală

19-26

DOI: 10.5281/zenodo.4277323

CZU: 374.1.014.5(4)

Blândul Valentin Cosmin , Ţurcanu Carolina

Impactul crizei Covid-19 asupra sistemului de învățământ

27-35

DOI: 10.5281/zenodo.4277325

CZU: 37:616.98

Cebotari Svetlana , Cebotari Alina

Analiza comparativă a standardelor de competenţă profesională ale cadrelor didactice la nivel naţional şi internaţional

36-41

DOI: 10.5281/zenodo.4277335

CZU: 371.13:006.44:37

Afanas Aliona

Politici și practici educaționale de formare a culturii economice la elevi

42-46

DOI: 10.5281/zenodo.4277339

CZU: 37.014.54-057.874

Oloieru Anastasia

Rolul atitudinilor în formarea și direcţionarea comportamentului uman

47-53

DOI: 10.5281/zenodo.4277348

CZU: 316.64:159.9.019.4

Pascaru-Goncear Valeria

Rolul liceelor în rețelele interorganizaționale

54-57

DOI: 10.5281/zenodo.4277352

CZU: 373.5.046.16:37.014

Borș Andra Ramona

Paradigme ale educației religioase

58-65

DOI: 10.5281/zenodo.4277363

CZU: 37.014.52+373.03:2

Iordachescu Veaceslav

Influența gândirii creative din perspectiva stimulării creativității elevilor din clasele primare

66-71

DOI: 10.5281/zenodo.4277370

CZU: [37.037+159.954.4]:373.3

Rotaru Ramona Elena

Parametri psihologici ai lecturii și interpretării operelor literare

72-75

DOI: 10.5281/zenodo.4277380

CZU: [37.037+159.954.4]:82.09

Şchiopu Constantin

Impactul evaluării formative pentru dezvoltarea abilității de gândire critică în cadrul cursului de psihologie a evaluării

76-80

DOI: 10.5281/zenodo.4277387

CZU: 378.14:159.955.2:616.98

Railean Elena

Mediation in english language teaching

81-88

DOI: 10.5281/zenodo.4277393

CZU: 371.355:811.111(07)

Creanga Oxana

Premise psihopedagogice în valorificarea aptitudinii matematice pentru obţinerea performanţei şcolar

89-93

DOI: 10.5281/zenodo.4277397

CZU: 37.015.3:51:37.03

Gheorghiţă Margareta

Концептуальные основы педагогической модели профессиональной этнопедагогической подготовки будущих учителей

94-100

DOI: 10.5281/zenodo.4277402

CZU: 378.126:39

Panco Tatiana , Силистрару Николае

О некоторых элементах системы подготовительных и речевых упражнений по формированию навыков диалогического общения учащихся гимназического звена в регионе с компактным проживанием гагаузов

101-108

DOI: 10.5281/zenodo.4277410

CZU: 371.315.6.046.12:811.512.65'233

Кочанжи Надежда

Специфика образовательного продукта и его оценивания на этапе итогового экзамена по русскому языку и литературе (бакалавриат)

109-117

DOI: 10.5281/zenodo.4277426

CZU: 371.26

Герлован Ольга , Шаршов Татьяна

The teacher's communication ability in the classroom context

118-121

DOI: 10.5281/zenodo.4277432

CZU: 371.13.064.2+37.015.4

Kakoon Katy , Bodrug-Lungu Valentina

Repere etnosofice în perioada junimiștilor

122-125

DOI: 10.5281/zenodo.4277447

CZU: 39:13

Şorodoc Oana Gabriela

Educația pentru frumos – premisă definitorie a educaţiei artistice în școlile de arte/muzică și arte plastice

126-134

DOI: 10.5281/zenodo.4277464

CZU: 373.67.036

Cotoviţcaia Daniela

Theoretical aspects of citizen engagement

135-138

DOI: 10.5281/zenodo.4277477

CZU: [316.64+323.21]:342.74

Hovhannisyan Armine , Bodrug-Lungu Valentina

Abordări teoretice cu privire la motivația pentru lectură a elevilor claselor primare

139-142

DOI: 10.5281/zenodo.4277483

CZU: 159.947.5:373.3+37.015.3

Niţă Carmen Daniela

Aspecte psihosociale ale copilului cu autism

143-146

DOI: 10.5281/zenodo.4277491

CZU: 159.922.762:616.89-008.484

Glavan Aurelia , Vrabie Silvia

Relația dintre autoacceptare și atitudinile disfuncționale la persoanele care au recurs la medicina estetică

147-152

DOI: 10.5281/zenodo.4277504

CZU: 159.923.2:617+316.6

Praviţchi Galina , Grebencov Agnesa

Interferențe ale stilului de atașament și limbajele iubirii la tineri

153-160

DOI: 10.5281/zenodo.4277510

CZU: 159.922.1:316.472.4

Praviţchi Galina , Chicu Victoria

Tulburări afective în epilepsie

161-165

DOI: 10.5281/zenodo.4277516

CZU: 616.89-008.44/.45:616.853

Doțen Natalia

Clarificări conceptuale privind anxietatea de separare

166-168

DOI: 10.5281/zenodo.4277523

CZU: 159.97+616.89-008.441

Nistrean Elena

Профилактика состояния тревожности у младших школьников

169-173

DOI: 10.5281/zenodo.4277529

CZU: 159.922.7:616.89-008.441+37.105.3

Москалюк Лариса

Abordarea pedofiliei ca formă de violență sexuală asupra copiilor

174-179

DOI: 10.5281/zenodo.4277537

CZU: 159.97:616.89-008.442

Pascaru-Goncear Valeria

Abordarea teoretică a factorilor dezvoltării crizei de sarcină

180-182

DOI: 10.5281/zenodo.4277542

CZU: 159.923.2:618.2

Usatîi Nadejda

Afectivitatea ca dimensiune specială a personalității umane

183-186

DOI: 10.5281/zenodo.4277551

CZU: 159.923.2:159.942

Stoenică Ionica-Luminița

Психологические аспекты, влияющие на сексуальное здоровье в пожилом возрасте

187-190

DOI: 10.5281/zenodo.4277553

CZU: 159.922.1:613.88-053.9

Славинская Марина , Ященко Елена

Особенности развития эмоционального интеллекта учащихся первого класса

191-195

DOI: 10.5281/zenodo.4277559

CZU: [159.922.7+373.3.035]:159.942

Телюкова Инна , Анцибор Людмила