Impactul evaluării formative pentru dezvoltarea abilității de gândire critică în cadrul cursului de psihologie a evaluării
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
203 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-07 17:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.14:159.955.2:616.98 (1)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1679)
Psihologie (1927)
Boli transmisibile. Boli infecţionase şi contagioase, stări febrile (301)
SM ISO690:2012
RAILEAN, Elena. Impactul evaluării formative pentru dezvoltarea abilității de gândire critică în cadrul cursului de psihologie a evaluării. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 76-80. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277387
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Impactul evaluării formative pentru dezvoltarea abilității de gândire critică în cadrul cursului de psihologie a evaluării

The impact of the formative evaluation in developing critical thinking skills at the course of psychological assessment


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277387
CZU: 378.14:159.955.2:616.98
Pag. 76-80

Railean Elena
 
Universitatea Americană din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

Evaluarea informatizată se confruntă cu o serie de provocări globale cauzate de schimbarea dinamică a paradigmei educaționale și de diversificarea mediilor de învățare. Una dintre provocările recente este prioritizarea evaluării formative în situația trecerii rapide la modul de predare distanțat prin intermediul tehnologiilor digitale. În scopul realizării metodo-logiei de evaluare formativă a fost elaborat un proiect didactic care prevede divizarea în N module a conținutului cursu-lui universitar și elaborarea colaborativă a unui manual digital. Rezultatul indică validitatea proiectului didactic. Elevii au fost suficient de motivați să învețe și să-și dezvolte abilitățile autoreglate.

Computer-based assessment has faced a number of global challenges caused by the dynamic change of learning pa-radigm and diversification of learning environments. One of the recent challenges refers to prioritization of a formative assessment in the situation of the rapid transition to remote learning as a result of COVID-19 outbreak. In order to achieve the educational methodology of the formative assessment, a didactic project was developed and it provides the division into N modules of the content of the university course and the collaborative elaboration of a digital textbook context. The result indicates the validity of the didactic project. Students were motivated enough to learn and to develop the self-regulated skills.

Cuvinte-cheie
evaluare formativă, mediu de învățare, analitica învățării, progres academic, rezultate ale învățării,

formative evaluation, learning environment, learning analytics, academic progress, learning outcomes