Theoretical aspects of citizen engagement
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
209 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-07 00:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[316.64+323.21]:342.74 (1)
Psihologie socială (648)
Relația dintre popor și stat. Activități politice interne (122)
Drepturile fundamentale. Drepturile omului. Drepturi și îndatoriri ale cetățenilor (486)
SM ISO690:2012
HOVHANNISYAN, Armine; BODRUG-LUNGU, Valentina. Theoretical aspects of citizen engagement. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 135-138. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277477
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Theoretical aspects of citizen engagement

Aspecte teoretice ale angajamentului civic


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277477
CZU: [316.64+323.21]:342.74
Pag. 135-138

Hovhannisyan Armine, Bodrug-Lungu Valentina
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

In this article, we explore several ideas focusing on civic engagement. It is emphasized that today we are living in a period of major transformations in the context of the Covid-19 pandemic, which puts people, activities and institutions to the test. According to the theories of representative democracy and participatory democracy, participation is associated with the understanding of democracy and the relationship between citizens and the state. At the same time, the term civic engagement includes several meanings such as participation, involvement, cooperation, responsibility, commitment etc. We conclude that civic engagement can manifest itself in various forms - individual volunteering, community involvement efforts, organizational involvement, which can include the direct approach to a problem through personal work, community activity or involvement in the work of representative democracy institutions. Civic engagement implies not only the willingness to engage actively, but also the skills necessary to participate, to correlate the rights with the respective responsibilities.

În prezentul articol sunt valorificate un șir de idei ce vizează angajamentul civic. Se subliniază faptul că azi trăim într-o perioadă a unor transformări majore în contextul pandemiei COVID-19, prin care se pun la proba încercării oamenii, activi-tățile, instituțiile. Potrivit teoriilor democrației reprezentative și ale democrației participative, participarea este asociată cu înțelegerea democrației și a relației dintre cetățeni și stat. Totodată, însăși noțiunea de angajament civic include mai multe sensuri, precum: participare, implicare, cooperare, responsabilitate ș.a. Constatăm că angajamentul civic se poate manifesta prin diverse forme – de la voluntariat individual, eforturi de implicare comunitară, implicare organizațională, care pot include abordarea directă a unei probleme prin munca personală, activitatea comunitară sau prin implicarea în activitatea instituțiilor democrației reprezentative. Angajamentul civic vizează nu doar dorința de a se angaja activ, dar și capacitățile necesare pentru a participa, a corela drepturile cu responsabilitățile respective.

Cuvinte-cheie
civic engagement, participation, democracy, rights, responsibility, volunteering,

angajament civic, participare, democrație, drepturi, responsabilitate, voluntariat