Unele aspecte ale politicilor europene privind educația nonformală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
211 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-22 13:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
374.1.014.5(4) (1)
Instrucție și educație în afara școlii. Continuarea educației. Educație permanentă (102)
SM ISO690:2012
BLÂNDUL, Valentin Cosmin; ŢURCANU, Carolina. Unele aspecte ale politicilor europene privind educația nonformală. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 19-26. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277323
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Unele aspecte ale politicilor europene privind educația nonformală

Some aspects of the european policies on non-formal education


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277323
CZU: 374.1.014.5(4)
Pag. 19-26

Blândul Valentin Cosmin1, Ţurcanu Carolina2
 
1 Universitatea din Oradea,
2 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

În articol sunt abordate unele aspecte ale politicilor europene privind educația nonformală în urma transformărilor provocate de contexte economice, sociale, demografice și, în speță, pandemice. În acest sens, politicile europene se în-cadrează în politicile educaționale ce țin de valorificarea conceptului învățării pe parcursul întregii vieți și de transferul competențelor-cheie, recomandate de Consiliul Europei la Burxelles în 2018, într-un cadru al finalităților pentru educația și învățământul extrașcolar. Sunt descrise și unele abordări conceptuale ale educației nonformale în contextul noilor politici publice din domeniul educațional. Totodată, este prezentat un studiu comparativ al aspectelor, profilurilor și finalităților educaţiei nonformale în ţări europene, fiind formulate concluziile respective.

This article addresses some aspects of the European policies on non-formal education following the transformations brought about by economic, social, demographic and, in particular, pandemic contexts. In this sense, the European policies are part of the educational policies related to lifelong learning and key competences transfer, recommended by the Council of Europe at Brussels in 2018. The article also describes some conceptual approaches to non-formal education in the context of the new public policies in the field of education. At the same time, a comparative study of the aspects, profiles and outcomes of non-formal education in the European countries is presented and the respective conclusions are formulated

Cuvinte-cheie
educaţie nonformală, politici europene, politici publice în domeniul educațional, concept al educației nonformale, comunitate educațională,

non-formal education, European policies, public policies in the field of education, concept of non-formal education, educational community