О некоторых элементах системы подготовительных и речевых упражнений по формированию навыков диалогического общения учащихся гимназического звена в регионе с компактным проживанием гагаузов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
166 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.315.6.046.12:811.512.65'233 (1)
Educație (10398)
Limbi ural-altaice, japoneza, coreeana, ainu, paleo-siberiana, eschimo-aleuta, dravidiene. Limbi sino-tibetane (Limba finlandeză, Limba estoniană, Limba maghiară) (69)
SM ISO690:2012
КОЧАНЖИ, Надежда. О некоторых элементах системы подготовительных и речевых упражнений по формированию навыков диалогического общения учащихся гимназического звена в регионе с компактным проживанием гагаузов. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 101-108. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277410
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

О некоторых элементах системы подготовительных и речевых упражнений по формированию навыков диалогического общения учащихся гимназического звена в регионе с компактным проживанием гагаузов

On some elements of the preparatory and speech exercises for dialogical communication skills development in gymnasium students from a region densly inhabited by the gagauz people

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277410
CZU: 371.315.6.046.12:811.512.65'233

Pag. 101-108

Кочанжи Надежда
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

În articol este abordată formarea competenței comunicative a elevilor la lecțiile de limbă și literatură găgăuză, prin dezvoltarea abilităților de vorbire dialogică. Sunt prezentate exerciții pregătitoare și de vorbire care contribuie la formarea competenței comunicative a elevilor de la gimnaziu, fiind furnizate informații despre elementele sistemului de exercițiu pentru dezvoltarea unui discurs dialogal care ar trebui să vizeze formarea competențelor specifice limbii găgăuze. Este de remarcat rolul important pe care îl are învățarea de a formula replici şi întrebări în actul de comunicare dialogală.

The article discusses the formation of students' communicative competence during the classes of “the Gagauz language and literature”, through the development of dialogical speech skills. The article presents preparatory and speech exercises that contribute to the formation of communicative competence of gymnasium students. Information is given about the elements of the exercise system for the development of dialogical speech, which should be aimed at forming the designated specific competences in the Gagauz language, that is, at teaching students not only questions and answers, but also at compiling response statements, exchanging opinions, and picking up the interlocutor’s thoughts. The important role of teaching students how to formulate replies, questions, and use speech cliches is highlighted

Cuvinte-cheie
discurs, dialog, comunicare, indiciu, exerciţii, exerciții pregătitoare, jocuri, exerciții de vorbire, competenţă comunicativă, limba găgăuză,

dialogical, speech, speech situation, dialogue, cue, exercises, preparatory exercises, games, speech exercises, communicative competence, the Gagauz language