Abordarea teoretică a factorilor dezvoltării crizei de sarcină
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
158 9
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-13 23:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923.2:618.2 (1)
Psihologie (1906)
Științe medicale. Medicină (7301)
SM ISO690:2012
USATÎI, Nadejda. Abordarea teoretică a factorilor dezvoltării crizei de sarcină. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 180-182. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277542
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Abordarea teoretică a factorilor dezvoltării crizei de sarcină

Theoretical approach to pregnancy crisis development factors


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277542
CZU: 159.923.2:618.2
Pag. 180-182

Usatîi Nadejda
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 9 decembrie 2020


Rezumat

Dragostea de mamă și de copil este garanția viitorului. Dacă femeia însărcinată aflată în criză de sarcină este sprijinită, ea va alege ce este mai bine pe termen lung – viața copilului ei, pe când lipsa de ajutor este urmată adesea de distrugerea înainte de vreme a vieții copilului, cu toate urmările negative pentru mamă, pentru tată, pentru societate.

The love of mother and of child is the guarantee of the future. If the pregnant woman in crisis of pregnancy is supported, she will choose what is best in the long run – her child’s life, while the lack of help is often followed by the premature destruction of the child’s life, with all the negative consequences for the mother, for father, and for society.