Rolul liceelor în rețelele interorganizaționale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
119 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-29 11:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.5.046.16:37.014 (1)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1085)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2453)
SM ISO690:2012
BORȘ, Andra Ramona. Rolul liceelor în rețelele interorganizaționale. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2020, nr. 9(139), pp. 54-57. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4277352
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Rolul liceelor în rețelele interorganizaționale

The role of high schools in interorganisational networks


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4277352
CZU: 373.5.046.16:37.014
Pag. 54-57

Borș Andra Ramona
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 8 decembrie 2020


Rezumat

În ultimii ani, utilizarea rețelelor interorganizaționale ca strategie de management educațional a luat rapid amploare și studierii acestor tipuri de rețele i se acordă o atenție deosebită. Datorită faptului că studiul acestor rețele a fost fragmentat prin abordări și analize diferite, scopul revizuirii principalelor concepte a fost să aducă în discuție indicatori cu valoare practică pentru persoanele din organizațiile școlare de tip liceal care gestionează sau lucrează în rețele interorganizaționale.

The use of interorganisational networks as an educational management strategy and the study of these types of networks has grown rapidly in recent years. Due to the fact that the study of these networks was fragmented through different approaches and analyses, the purpose of reviewing the main concepts was to bring into question indicators of practical value for people from high school type of organizations who manage or work in interorganisational networks.

Cuvinte-cheie
rețele interorganizaționale, liceu, organizaţii, strategii de management educațional,

interorganisational networks, high school, organisations, educational management strategies