IBN
Închide
Bodrug-Lungu Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2022 - 3

Dezvoltarea personală a adulților în contextul migrației
Bodrug-Lungu Valentina , Papuc-Pomană Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni sociale și psihologice ale fenomenului migrației
Papuc-Pomană Viorica12 , Bodrug-Lungu Valentina1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Școala doctorală de Știinţe Sociale și ale Educației
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația femeilor în contextul crizei umanitare
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Educația adulților în contextul COVID-19: provocări și perspective
Bodrug-Lungu Valentina , Şevciuc Maia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația nonformală a adulților vârstnici din perspectiva de gen
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
General overview of adolescent anxiety research in the Covid-19 context
Mirib Asla , Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Educaţia de gen în context formal-nonformal-informal
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education system from a gender perspective
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R, SS. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epistemological benchmarks of the teacher's role
Balalis Hila , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The teacher's communication ability in the classroom context
Kakoon Katy , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-2136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical aspects of citizen engagement
Hovhannisyan Armine , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Formarea competențelor de soluționare a conflictelor intergeneraționale la diriginți
Uzicov Nina1 , Bodrug-Lungu Valentina2
1 Liceul Teoretic „Ion Creangă“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunsul sistemului educaţional în promovarea siguranţei traficului rutier
Lungu Valeriu1 , Bodrug-Lungu Valentina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 12

Addressing Inequality in Vocational/ Technical Education by Eliminating Gender Bias
Ganea Eugenia , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2066-7329 / ISSNe 2067-9270
Disponibil online 13 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţe de lucru cu persoanele vârstnice
Bodrug-Lungu Valentina , Şevciuc Maia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul de integrare a dimensiunii de gen în învățământul professional tehnic în Republica Moldova
Ganea Eugenia , Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
SS. 2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul legal de prevenire și combatere a violenței în familie
Bodrug-Lungu Valentina , Aburia Ali
Universitatea de Stat din Moldova
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing climate resilience as part of life skills portfolio of youngsters
Damian-Timoşenco Gabriela , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing gender-sensitive competences of teachers in vocational/ technical schools
Ganea Eugenia , Bodrug-Lungu Valentina
Moldova State University
Education for values - continuity and context
2018. Iasi, Chisinau. ISBN 978-88-87729-48-1.
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing climate resilience as part of life skills portfolio of youngsters
Damian-Timoşenco Gabriela , Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47