IBN
Închide
Bodrug-Lungu Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Educația nonformală a adulților vârstnici din perspectiva de gen
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Educaţia de gen în context formal-nonformal-informal
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education system from a gender perspective
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epistemological benchmarks of the teacher's role
Hila Balalis , Bodrug-Lungu Valentina
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The teacher's communication ability in the classroom context
Kakoon Katy , Bodrug-Lungu Valentina
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-1916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical aspects of citizen engagement
Hovhannisyan Armine , Bodrug-Lungu Valentina
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Formarea competențelor de soluționare a conflictelor intergeneraționale la diriginți
Uzicov Nina1 , Bodrug-Lungu Valentina2
1 Liceul Teoretic „Ion Creangă“, Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunsul sistemului educaţional în promovarea siguranţei traficului rutier
Lungu Valeriu1 , Bodrug-Lungu Valentina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Competenţe de lucru cu persoanele vârstnice
Bodrug-Lungu Valentina , Şevciuc Maia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul de integrare a dimensiunii de gen în învățământul professional tehnic în Republica Moldova
Ganea Eugenia , Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contextul legal de prevenire și combatere a violenței în familie
Bodrug-Lungu Valentina , Aburia Ali
Universitatea de Stat din Moldova
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing climate resilience as part of life skills portfolio of youngsters
Damian-Timoşenco Gabriela , Bodrug-Lungu Valentina
State University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea rezistentei climatice ca parte a portofoliului de deprinderi de viata al tinerilor
Damian-Timoşenco Gabriela , Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategies to address school violence (experiences from Israel, Republic of Moldova)
Abu-Ria Ali , Bodrug-Lungu Valentina
State University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe şi provocări contemporane în dezvoltarea sistemului de învăţământ superior
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea conexiunilor dintre sănătate, educaţie şi egalitatea de gen
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(112) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea egalității de gen în învățământul profesional tehnic în Republica Moldova: realități şi perspective
Ganea Eugenia , Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea egalităţii de gen în învăţământul profesional tehnic în Republica Moldova: realităţi şi perspective
Ganea Eugenia , Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Rolul părinților în procesul socializării de gen a copiilor
Bodrug-Lungu Valentina , Triboi Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-325-6.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solidaritatea intergenerațională: abordări multidimensionale
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40