IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-24 12:26
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118681161819776585124
Volume30355032173
Total121684712121949

Vizualizări   191Descărcări   59

Conţinutul numărului de revistă

Pedagogy for adults: concept and epistemology

3-9

DOI: 10.5281/zenodo.4883120

CZU: 374.7:165:37.015.3

Guţu Vladimir

Fundamente psihopedagogice ale educației adulților în contextul învățământului non-formal

10-17

DOI: 10.5281/zenodo.4883208

CZU: 37.015.3:374.7

Blândul Valentin Cosmin

Educația nonformală a adulților vârstnici din perspectiva de gen

18-23

DOI: 10.5281/zenodo.4883216

CZU: 374.71:316.346.2-053.9(478)

Bodrug-Lungu Valentina

Principles of non-formal adult education from perspective of permanent education

24-32

DOI: 10.5281/zenodo.4888328

CZU: 374.7:378.126

Ţurcanu Carolina

Caracteristici ale modului sănătos de viață contemporan

33-42

DOI: 10.5281/zenodo.4888550

CZU: 37.014+613

Blîndul Mihaela

Configurații ale dezvoltării motivației pentru autoformare la cadrele didactice în contextul valorificării TIC în activitatea didactică

43-47

DOI: 10.5281/zenodo.4888582

CZU: 371.13:159.947.5:004

Eremei-Berezovschi Ana

Eficienţa procesului de învăţământ în raport cu succesul şi performanţa şcolară a elevilor

48-52

DOI: 10.5281/zenodo.4888631

CZU: 37.015.3:37.03

Gheorghiţă Margareta

Lecția netradițională versus lecția clasică: repere teoretico-metodologice

53-57

DOI: 10.5281/zenodo.4888681

CZU: 371.32+37.02

Şchiopu Constantin, Vîlcu Marcela

Repere conceptuale privind formarea competențelor la geografie prin studierea orizontului local / ținutului natal

58-64

DOI: 10.5281/zenodo.4888747

CZU: 373.3.214:911(478)

Sochircă Vitalie

Conceptual guidelines regarding the forming of competences in geography by studying the local horizon / homeland

65-73

DOI: 10.5281/zenodo.4888812

CZU: 373.5.035.6:911(478)

Sochircă Vitalie, Curecheru Svetlana, Gaju Mariana

La nouvelle perspective sur l’étude des langues au niveau européen

74-79

DOI: 10.5281/zenodo.4888821

CZU: 37.02:811’243(4)

Socol (Pisaltu) Mirela

Aplicarea tehnicilor de lectură eficientă în vederea comprehensiunii textului literar folosind strategii și aplicații moderne atât în predarea tradițională, cât și în predarea online

80-85

DOI: 10.5281/zenodo.4888836

CZU: 373.3

Antip Crina Ramona

Dimensiunea metodologică de dezvoltare a competenței de comunicare la preșcolari

86-92

DOI: 10.5281/zenodo.4888840

CZU: 373.21:316.77:37.015.3

Luchianenco Lilia

Compoziția școlară – dimensiune operațională a procesului de dezvoltare a expresivității vorbirii elevilor din clasele primare

93-96

DOI: 10.5281/zenodo.4888844

CZU: 373.3:808.5

Iana Tatiana-Irina

Formarea competenței lectorale la elvii din cilcul primar prin intermediul basmului

97-100

DOI: 10.5281/zenodo.4888850

CZU: 373.3.036:821.135.1.09-34

Paga Teodora-Doina

Concept configuration of the discursive approach of the literary text

101-105

DOI: 10.5281/zenodo.4888856

CZU: 81`42

Gerlovan O., Ciorba-Lascu Tatiana

Valorificarea principiilor educației muzicale în predarea viorii în instituția de învățământ

106-109

DOI: 10.5281/zenodo.4888889

CZU: 373.036:787.1

Cuculschi Victoria

Particularități ale pregătirii tactice în fotbal cu juniorii

110-114

DOI: 10.5281/zenodo.4888898

CZU: 796.332.021.2

Răileanu Valeriu

Dezvoltarea științei psihologice în Republica Moldova în ultimele decenii

115-118

DOI: 10.5281/zenodo.4888968

CZU: [159.9.072+37.015.3](478)

Racu Igor, Racu Jana

Considerații teoretice ale procrastinării

119-122

DOI: 10.5281/zenodo.4888978

CZU: 159.923.2:005.32

Potâng Angela

Valoarea probantă a testării de tip poligraf din perpectivă psihologică

123-126

DOI: 10.5281/zenodo.4888982

CZU: 159.9.019.4:177.3

Tarnovschi Ana, Boldurat Veronica

Inteligența emoțională în contextul inteligențelor multiple

127-131

DOI: 10.5281/zenodo.4889053

CZU: 37.015.3:159.942

Stoenică Ionica-Luminița

Aspecte psihosociale cu privire la cauzele burnout-ului

132-136

DOI: 10.5281/zenodo.4889092

CZU: 159.944:331.44

Creţu Alin Ioan

Psychological peculiarities of adult education: formal, non-formal and informal context

137-142

DOI: 10.5281/zenodo.4889106

CZU: 374.7:159.923

Toma Natalia

Корреляционный анализ рефлексии, личностной зрелости и самоактуализации у людей с разным переживанием одиночества

143-147

DOI: 10.5281/zenodo.4889165

CZU: 159.923.2:364.274

Бондаренко Ольга

Основные элементы классической психодрамы

148-153

DOI: 10.5281/zenodo.4889171

CZU: 159.9.072:615.851

Мокану Виорика

Представления о материнстве: особенности репрезентации у девушек старшего подросткового возраста

154-157

DOI: 10.5281/zenodo.4889186

CZU: 159.922.83-055.25

Толмач Ирина

Сравнительный анализ возрастных различий в проявлении симптомов интернет-зависимости у подростков 13-15 и 16-17 лет

158-163

DOI: 10.5281/zenodo.4889198

CZU: 159.9.07:[004.738.5:61]-053.6

Граур Татьяна

Особенности мотивационного аспекта учебной деятельности у студентов вузов

164-171

DOI: 10.5281/zenodo.4889209

CZU: 159.947.5:37.015.3-057.875

Брайлян Наталия