IBN
Închide
Antip Crina Ramona
Cuvinte-cheie (61): creativitate (3), creativity (3), modern strategies (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Aplicarea tehnicilor de lectură eficientă în vederea comprehensiunii textului literar folosind strategii și aplicații moderne atât în predarea tradițională, cât și în predarea online
Antip Crina Ramona
Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode activ-participative folosite în predarea literaturii în gimnaziu
Antip Crina Ramona
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode alternative de receptare a mesajului din legenda Prometeu aduce oamenilor focul
Antip Crina Ramona12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Cultivation of psalms in romanian language and literature lessons – an alternative method of educating students’ literary-religious consciousness.
Vicol Nelu1, Antip Crina Ramona12
1 Institute of Education Sciences,
2 Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea limbajului literar-artistic prin metode de stimulare a creativității elevilor
Vicol Nelu1, Antip Crina Ramona2, Dănăilă-Moisă Mihaela2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Univers Pedagogic
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 3 July, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educarea gustului literar şi formarea unei atitudini morale prin proverbe şi snoave folosind metode metacognitive
Antip Crina Ramona
Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de „spargere a gheţii” în instruirea interactivă face to face sau online
Antip Crina Ramona123
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
3 Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platforme și aplicații moderne de predare a disciplinei limba și literatura română
Antip Crina Ramona12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea online în învăţământul gimnazial
Antip Crina Ramona
Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 October, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Învăţământul tradiţional vs învăţământul modern. Viziuni conceptuale
Antip Crina Ramona12
1 Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de învățare: între tradițional și inovativ
Antip Crina Ramona
Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Bacău
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11