Considerații teoretice ale procrastinării
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
60 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.923.2:005.32 (1)
Psihologie (1857)
Activități manageriale (244)
SM ISO690:2012
POTÂNG, Angela. Considerații teoretice ale procrastinării. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 119-122. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888978
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Considerații teoretice ale procrastinării

Theoretical considerations of procrastination


DOI: 10.5281/zenodo.4888978
CZU: 159.923.2:005.32
Pag. 119-122

Potâng Angela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

În articolul de față este abordat un subiect actual, care se află la confluența dintre psihologia personalității și psihologia organizațională, și anume – fenomenul procrastinării. Acest construct psihologic este necesar de a fi studiat din conside-rentul că actualmente oamenii frecvent sunt puși în situația de a realiza rapid sarcinile și în limitele anumitor termene. Sunt reflectate cauzele procrastinării, diferite tipologii de procrastinatori, consecințele acestui fenomen, fiind înaintate și un șir de recomandări în vederea depășirii procrastinării.

This article addresses a current topic that is at the confluence of psychology personality and organisational psychology, namely the phenomenon of procrastination. It is necessary to study this psychological construct because nowadays people are frequently put in the situation of performing tasks quickly and within certain limits. This article tackles the causes of procrastination, different types of procrastinators, the consequences of this phenomenon, and presents a series of recommendations to overcome procrastination.

Cuvinte-cheie
procrastinare, procrastinatori, fenomen disfuncțional, amânare a îndeplinirii sarcinilor, lipsă de motivație pentru realizarea sarcinilor, dezorganizare,

procrastination, procrastinators, dysfunctional phenomenon, delays in fulfilment tasks, lack of motivation to perform tasks, disorganisation