IBN
Închide
Toma Natalia
Cuvinte-cheie (115): anxietate (3), boundaries (2), systemic psychotherapy (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Psychological peculiarities of adult education: formal, non-formal and informal context
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Educația nonformală a tinerilor și a adulților: cadrul motivațional
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile motivației pentru învățare la tineri și adulți: cadrul nonformal
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Diminuarea anxietății academice la studenții cu diferite stiluri cognitive prin mecanismul motivațional: argument și metodologie de intervenție
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii psihologici, tipurile şi nivelurile de manifestare ale anxietăţii academice
Toma Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 25 February, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglarea/diminuarea anxietăţii academice la studenţi prin mecanismul motivaţional: argument şi metodologie de intervenţie
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spre o teorie a realizării continuității dintre ciclurile de învățământ superior
Guţu Vladimir, Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Structural-strategic approaches to couple and family therapy struguling with abuse and domestic violence
Toma Sergiu1, Captari Victoria1, Toma Natalia2
1 Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale,
2 State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-40. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structural-strategic approaches to couple and family therapy struguling with abuse and domestic violence
Toma Sergiu1, Captari Victoria1, Toma Natalia2
1 Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale,
2 State University of Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare
Guţu Vladimir, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina, Repida Tatiana, Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de organizare a activității didactice și de asigurare a continuității între ciclurile învățământului superior
Ţurcanu Carolina, Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Mecanismul motivaţional de reglare şi diminuare a anxietăţii la studenţi
Toma Natalia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismul reflexiv de reglare şi diminuare a anxietăţii situaţionale/academice la studenţi
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflexia – mecanism al gândirii, activităţii şi autocunoaşterii
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 5 August, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stiluri cognitive şi anxietatea
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 5 August, 2015. Descarcări-93. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Factori psihologici, surse şi tipurile anxietăţii
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 37 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 May, 2016. Descarcări-103. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospectiva problemei de anxietate în psihologie
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 7 September, 2015. Descarcări-112. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17