IBN
Close
Toma Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.8.Culegerea de probleme, testele, spețele, caietele de lucrări, de exerciții sau teste - 1

2024 - 1

  Andragogic concept and tool of learning and education of adults
Guţu Vladimir , Ţurcanu Carolina , Toma Natalia
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 February, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

  Changing vision of education for peace in the Republic of Moldova
Guţu Vladimir , Toma Natalia , Spînu Lilia
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-593-7.
Disponibil online 16 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea psihică: concept și caracteristici esențiale
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
SS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 8 April, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

  Curriculum de bază: competențe pentru învățarea și educația adulților
Guţu Vladimir , Blândul Valentin Cosmin , Ţurcanu Carolina , Lungu Valentina, Şevciuc Maia , Bragarenco Nicolae , Toma Natalia , Posţan Liliana , Parhomenco Lilia , Spînu Lilia , Boliev Veaceslav , Andrieş Vasile
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea din Oradea,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-62-489-3
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea curriculumului pentru învățarea și educația a dulților: model de evaluare statică
Spînu Lilia , Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perioadele de criză și factorii care afectează dezvoltarea ființei umane
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Social and psychological framework of curriculum for learning and education of adults
Toma Natalia
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Social anxiety factors: psychological and educational mechanisms of regulation
Toma Natalia
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Social anxiety factors: psychological and educational mechanisms of regulation
Toma Natalia
Moldova State University
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Poziționări sociale și psihologice ale educației nonformale
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe sociale
SS. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularităţile psihologice ale educaţiei adulţilor: context formal, nonformal şi informal
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

  Educația nonformală a tinerilor și a adulților: cadrul motivațional
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularitățile motivației pentru învățare la tineri și adulți: cadrul nonformal
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
R, SS. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-44. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

  Diminuarea anxietății academice la studenții cu diferite stiluri cognitive prin mecanismul motivațional: argument și metodologie de intervenție
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Factorii psihologici, tipurile şi nivelurile de manifestare ale anxietăţii academice
Toma Natalia
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 25 February, 2021. Descarcări-70. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reglarea/diminuarea anxietăţii academice la studenţi prin mecanismul motivaţional: argument şi metodologie de intervenţie
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-47. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Spre o teorie a realizării continuității dintre ciclurile de învățământ superior
Guţu Vladimir , Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.1, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Structural-strategic approaches to couple and family therapy struguling with abuse and domestic violence
Toma Sergiu1 , Captari Victoria1 , Toma Natalia2
1 Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale,
2 Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-161. Vizualizări-2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Structural-strategic approaches to couple and family therapy struguling with abuse and domestic violence
Toma Sergiu1 , Captari Victoria1 , Toma Natalia2
1 Institutul pentru Familie și Inițiative Sociale,
2 Moldova State University
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare
Guţu Vladimir , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina , Repida Tatiana , Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-1014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Forme de organizare a activității didactice și de asigurare a continuității între ciclurile învățământului superior
Ţurcanu Carolina , Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-44. Vizualizări-1104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

  Mecanismul motivaţional de reglare şi diminuare a anxietăţii la studenţi
Toma Natalia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-44. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mecanismul reflexiv de reglare şi diminuare a anxietăţii situaţionale/academice la studenţi
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-28. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reflexia – mecanism al gândirii, activităţii şi autocunoaşterii
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 5 August, 2015. Descarcări-32. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Stiluri cognitive şi anxietatea
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 5 August, 2015. Descarcări-352. Vizualizări-1675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  Factori psihologici, surse şi tipurile anxietăţii
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 37 / 2014 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 16 May, 2016. Descarcări-253. Vizualizări-1503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Retrospectiva problemei de anxietate în psihologie
Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 7 September, 2015. Descarcări-297. Vizualizări-1396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27