IBN
Închide
Paiu Mihai
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Dezvoltarea creativității la preșcolari în procesul educațional
Paiu Mihai , Bostan Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(22) / 2020 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii în domeniul dezvoltării creativității la preșcolari prin activități educaționale alternative
Paiu Mihai , Bostan Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(22) / 2020 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii cu referire la competențe digitale ale cadrelor didactice din invăţământul general
Paiu Mihai , Cracan Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(23) / 2020 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 24 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tatiana Repida – bilanțuri aniversare
Paiu Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Strategii de formare a competenţei de comunicare la elevii claselor primare la educația digitală în cadrul ariei curriculare ,,tehnologii”
Paiu Mihai1 , Muruz Rodica2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic Român-Italian „Dante Alighieri”, Chişinău
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 2(21) / 2019 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Conexiune și continuitate în organizarea procesului de instruire în școala superioară
Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea – componentă a procesului de instruire în contextul asigurării conexiunii și continuității în învățământul superior
Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina , Vasilache Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici privind serviciile de carieră și viața studențească – strategii de motivație a studenților pentru noi performanțe
Paiu Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studii cu referire la competențe specifice (generale) disciplinei școlare „Educația tehnologică” din diferite țări
Paiu Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(18) / 2018 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare
Guţu Vladimir , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina , Repida Tatiana , Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul educaţional universitar: o nouă provocare în contextul declinului demografic actual
Paiu Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea procesului didactic în şcoala superioară  din perspectiva conexiunii şi continuităţii metodologiei  de predare-învăţare
Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici educaționale – dimensiune a conexiunii și continuității între cicluri ale  învățământului superior
Paiu Mihai , Repida Tatiana , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Autoinstruirea – formă de manifestare a activismului cognitiv al studenților
Paiu Mihai , Repida Tatiana , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-40. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexiune si continuitate in dezvoltarea competenţelor profesionale ale studenţilor – viitoare cadre didactice prin stagiile de pracrtica
Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea şi continuitatea între ciclurile învăţământului superior – un posibil răspuns la cerinţele cadrului naţional al calificărilor
Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Catedra ştiinţe ale educaţiei la 60 de ani: file din istorie
Repida Tatiana , Paiu Mihai , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politică educaţională: reconceptualizare a învăţământului liceal
Gremalschi Anatol , Gavriliţă Galina , Paiu Mihai
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor universitari Versus cerinţele angajatorilor
Paiu Mihai , Repida Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor universitari versus cerinţele angajatorilor
Paiu Mihai , Repida Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 30