IBN
Închide
20.80009.0807.23 Cadrul conceptual, metodologic și managerial al educației non-formale în Republica Moldova
Conducătorul proiectului:  Bodrug-Lungu Valentina
50 publicații (100%) au menționat Proiectul ca sursă de finanțare

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 29
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21
  • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
  • 9.8.Culegerea de probleme, testele, spețele, caietele de lucrări, de exerciții sau teste - 3

2024 - 5

Andragogic concept and tool of learning and education of adults
Guţu Vladimir , Ţurcanu Carolina , Toma Natalia
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feedback-ul constructiv – factor de eficientizare a procesului de instruire la adulțI
Butnari Nadejda
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-18. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediu de învățare pozitiv – imperativ în instruirea adulților
Butnari Nadejda , Bîrnaz Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predarea modulelor pe probe de sport în cadrul disciplinei educație fizică din Universitatea de Stat din Moldova. demersuri metodologice
Bragarenco Nicolae
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 February, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii specifice învățării și educației nonformale a adulților
Şevciuc Maia , Reaboi-Petrachi Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-14. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 15

Adult didactics – component of andragogy: peculiarities and basic categories
Guţu Vladimir , Ţurcanu Carolina
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constructivism, gamification, învățare
Pascu Mara-Sînziana1 , Şoitu Laurenţiu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea evaluării alternative la disciplina educație fizică în cadrul Universității de Stat din Moldova
Bragarenco Nicolae
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări psihopedagogice referitoare la organizarea activităților educaționale în contextul educației nonformale
Botezatu Valeria
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația fizică nonformală a adulților: context, concept și perspective nonformal
Bragarenco Nicolae
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
SS. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 8 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea pregătirii motrice a elevilor liceeni
Oprescu Daniel Dragoș , Ciorbă Constantin
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exigenţe metodologice ale educaţiei estetice ce vizează dezvoltarea limbajului vizual la studenţii arhitecţi
Hadji-Bandalac Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1(77) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea imaginii de sine a elevilor claselor primare în procesul receptării textului literar
Irina Elena-Roxana
Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
Univers Pedagogic
Nr. 1(77) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul educației și învățământului extrașcolar (nonformal) al elevilor în Republica Moldova
Posţan Liliana1 , Botnar Ludmila2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile educaţiei interculturale în cadrul cercului școlar – aspecte metodologice
Andrieş Vasile
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Univers Pedagogic
Nr. 1(77) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pecularities of evaluating methodology of learning and education of adults
Guţu Vladimir
Moldova State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(31) / 2023 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psycholinguistic and motivational approaches to learning several languages
Wittman Hana
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(165) / 2023 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere metodologice de organizare a activităţilor muzicale nonformale (extraşcolare) în cadrul cercurilor de creaţie
Cosumov Marina
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Univers Pedagogic
Nr. 1(77) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 June, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și funcţionalitatea cercurilor școlare în viziunea elevilor
Andrieş Vasile , Botezatu Valeria
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Univers Pedagogic
Nr. 3(79) / 2023 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The organization of extraschool activities in the education system of some european states
Andrieş Vasile
Institutul de Studii Politice şi Relaţii Internaţionale
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 34 / 2023 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 27

Abordări conceptuale și organizaționale ale educației nonformale a elevilor
Andrieş Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(73) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-69. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta în dezvoltarea creativităţii și capacităţilor cognitiv-logice prin prisma educaţiei formale și nonformale.
Cosumov Marina1 , Guţu Emilian2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Colegiul de Arte ”Nicolae Botgros”, or. Soroca
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul de referință al educației nonformale a adulților: abordare andragogică
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Certain aspects of managing non-formal education of adults
Ţurcanu Carolina
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Certain peculiarities of memory development in adults: teaching technologies framework
Ţurcanu Carolina
Moldova State University
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual and methodological framework of identif ying adult’s learning and education needs
Guţu Vladimir
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Content of learning and education for adults from curricular perspective
Ţurcanu Carolina , Guţu Vladimir
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum de bază pentru învățarea și educația nonformală a adulților: concept și particularități
Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 20 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculum de bază: competențe pentru învățarea și educația adulților
Guţu Vladimir, Blândul Valentin Cosmin, Ţurcanu Carolina, Lungu Valentina, Şevciuc Maia, Bragarenco Nicolae, Toma Natalia, Posţan Liliana, Parhomenco Lilia, Spînu Lilia, Boliev Veaceslav, Andrieş Vasile
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea din Oradea,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-62-489-3
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curriculumul de bază pentru școlile sportive: concept și repere metodologice
Bragarenco Nicolae
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală a adulților în contextul migrației
Bodrug-Lungu Valentina , Papuc-Pomană Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia artistică și evaluarea în sistemul educaţional nonformal din Republica Moldova
Nicolaescu Gheorghe
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(75) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația femeilor în contextul crizei umanitare
Bodrug-Lungu Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența formei de organizare a disciplinei educație fizică „lecții - probe de sport pe cerc” în cadrul universitar
Bragarenco Nicolae
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea curriculumului pentru învăț area și educația adulților: unele modele de referință
Şevciuc Maia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea curriculumului pentru învățarea și educația a dulților: model de evaluare statică
Spînu Lilia , Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea curriculumului pentru învățarea și educația adulților: cadrul methodologic
Boliev Veaceslav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi și instrumente de evaluare a elevilor în domeniul educaţiei artisitce și culturale în ţările europene
Andrieş Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(75) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul „școlii altfel” din România – o nouă perspectivă pentru învățământul general din Republica Moldova
Andrieş Vasile
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of managing curriculum for non-formal learning and education of adults
Guţu Vladimir
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regulatory framework for the regulation of extracurricular education in the Republic of Moldova
Andrieş Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 29 / 2022 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de evaluare în educaţia non-formală din țările vecine ale Republicii Moldova
Cosumov Marina , Nicolaescu Gheorghe
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-638-7.
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social and psychological framework of curriculum for learning and education of adults
Toma Natalia
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social anxiety factors: psychological and educational mechanisms of regulation
Toma Natalia
Moldova State University
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia naţională de acţiune comunitară în contextual educației incluzive
Blândul Valentin Cosmin
Universitatea din Oradea
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu (sondaj) privind satisfacerea necesităților de mișcare ale studenților Universitații de Stat din Moldova prin intermediul lecției de educație fizică și activităților sportive
Bragarenco Nicolae , Salcoci Andrei , Gojan Vasile , Smirnova Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunea elevilor asupra procesului didactic în instituțiile extrașcolare cu profil artistic
Andrieş Vasile
Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-638-7.
Disponibil online 2 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Învățarea și educația adulților unele experiențe internaționale
Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptule ale curriculumului pentru educația nonformală a elevilor: abordare procesuală
Şevciuc Maia , Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte structural-funcționale ale educației nonformale în învățământul general
Andrieş Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-952-1.
Disponibil online 8 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 57