IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118681158219773585124
Volume30355012173
Total121684708321946

Vizualizări   1181Descărcări   82

Conţinutul numărului de revistă

Conceptualizarea optimizării/dezvoltării curriculumului educaţional 3-9

CZU: 373.011.33

Guţu Vladimir
Multiculturalism – “intercultural education” or “critical education”?! 10-13

CZU: 37.035+316.74:37

Ţîbulac (-Ciobanu) Mariana
Valorile în contextul filosofiei şcolii de la Baden 14-17

CZU: 14

Gîncu Irina
Moralitatea – dimensiune a personalităţii 18-24

CZU: 17.01

Lungu Viorelia
Rolul stilurilor de învăţare în activitatea educativă 25-30

CZU: 37.013

Afanas Aliona
Процессуальность куррикулума в аспекте формирования исследовательского поведения 31-35

CZU: 37.011.33

Стоянова Ирина
Angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor universitari versus cerinţele angajatorilor 36-42

CZU: 378.365:331.5-057.8

Paiu Mihai, Repida Tatiana
Marketingul educational – componentă indispensabilă a managementului strategic universitar în condiţiile noilor provocări 43-47

CZU: 339.138:378

Paiu Mihai, Repida Tatiana
Managementul performanţelor profesionale – factor de motivare a cadrelor didactice 48-52

CZU: 371.123:005.332.1

Galemba Stela
Modelarea ca tehnologie didactică de formare a premiselor citirii şi scrierii în preşcolaritate 53-59

CZU: 373.29.015.3

Cemortan Stela
Игра как средство социализации старшеклассников 60-67

CZU: 37.013.42:316.472

Дымовская Галина
Информационные и коммуникационные технологии как средство развития/становления образовательной среды колледжа 68-72

CZU: 377.8

Калонтаров Юрий
Системный и синергетический подход к применению информационных и коммуникационных технологий в целях усовершенствования учебного процесса в рамках образовательной среды 73-78

CZU: 37.011.33:004

Калонтаров Юрий
Unele aspecte în pregătirea cadrelor didactice din ciclul primar de învăţământ în domeniul tehnologiilor informaţionale 79-84

CZU: 371.133:004

Pavel Maria
Rolul platformei Moodle în formarea profesională a cadrelor didactice universitare 85-88

CZU: 378.124

Novac Ludmila
The primary language teaching in aspect of educational research 89-91

CZU: 372.8:811

Stoianova Irina
Dezvoltarea abilităţilor de autofomare la chimie în baza unor tehnologii informaţionale 92-98

CZU: 372.8:004.9:54

Coropceanu Eduard, Rija Andrei, Arsene Ion, Putină Maria
Aplicarea metodei de simulare în determinarea vitezei glonţului 99-101

CZU: 378.022

Paximadi Elena
Psihoterapia traumei: practici narative 102-105

CZU: 159.98

Tolstaia Svetlana
Практики РЭПТ. клинический случай: отказ от долженствования 106-113

CZU: 159.9.072

Толстая Светлана
Semnificaţia şi funcţiile agresiunii 114-119

CZU: 159.9.019.4+316.613.43

Turchina Tatiana
Retrospectiva problemei de anxietate în psihologie 120-122

CZU: 159.9.019.4

Toma Natalia
Căi eficiente în atingerea succesului personal şi profesional prin autocunoaştere 123-128

CZU: 159.923.2+37.041

Moga Ecaterina
Educaţia adulţilor şi unele dimensiuni andragogice ale invăţământului universitar din Republica Moldova 129-133

CZU: 374.7+159.955

Posţan Liliana
Males and females differences in learning a second language 134-136

CZU: 37.016:811'23-055.15-055.25

Baheej Kassem
Importance of parental and social support on students' achievements 137-139

CZU: 37.018.26:371.322

Baheej Kassem
Motivational landmarks for personal development 140-144

CZU: 159.923.2+37.015.3

Farjun Cochava
Teachers’ commitment as a precondition of student achievements 145-150

CZU: 378.14

Gil Miri
The psycho-pedagogical conditions for successful transition 151-153

CZU: 373.3.015.3

Badarne Zada
Innovative ideas regarding ICT use in education 154-158

CZU: 004:37.02

Baranetz Efrat
Pedagogical conditions in formation of motives in foreign languages acquisition within high school 159-161

CZU: 373.5.015.3:811'23

Basel Laura
Strategies to enhance student motivation 162-170

CZU: 378.1.016

Basel Laura
What is an optimal school climate? 171-175

CZU: 371.5

Shihadi Nizar
Violence in schools: definition and factors 176-180

CZU: 37.015.3

Shihadi Nizar
A comparative analysis of new study programs in science in Israel, United Kingdom and Finland 181-185

CZU: 37.0(410+480+569.4)

Nissel Orly
Educational system in Israel – grouping and tracking 186-191

CZU: 37.0(569.4)

Saif Sondos
At-risk pupils: resilience, risk and protective factors 192-195

CZU: 37.015.3+37.06

Wattad HussamSamara
Intrinsic motivation and extrinsic motivation 196-199

CZU: 159.923.2+37.015.3

Jarjoura Basma
The diversity of the motivation concept 200-204

CZU: 371.136.015.3

Farjun Cochava
The Arab Society and the environment 205-207

CZU: 316.32:504.03(53)

Shalash Rania
"To grow and develop as a human being": perceptions and positions of dance teachers towards the contribution of dance education to pupils as part of the formal curriculum at school 208-212

CZU: 37.036

Perlshtein Talia
Choosing the teaching profession among dance students 213-220

CZU: 371.124:793.3

Perlshtein Talia
Tratat de pedagogie. între modernism şi postmodernism 221-221

CZU: 37.0

Şevciuc Maia