IBN
Închide
Galemba Stela
Cuvinte-cheie (35): motivare (2), feedback. (1), dezvoltarea continuă a performanţelor (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 1

Repere metodologice ale managementului motivării cadrelor didactice
Andriţchi Viorica, Galemba Stela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 August, 2015. Descarcări-30. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Comunicarea managerială – factor de motivare/demotivare a cadrelor didactice din instituţia şcolară
Andriţchi Viorica, Galemba Stela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 April, 2014. Descarcări-18. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţii ale eficacităţii managementului motivării cadrelor didactice
Andriţchi Viorica, Galemba Stela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-28. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul performanţelor profesionale – factor de motivare a cadrelor didactice
Galemba Stela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-67. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Performanţa organizaţională – direcţie strategică a instituţiei de învăţământ
Galemba Stela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(37) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-32. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Elaborarea şi implementarea proiectului de educaţie pentru sănătate în comunitate
Bedicov E., Galemba Stela, Negrean Mariana
Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, Chişinău
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model de proiect de educaţie pentru sănătate în cancer mamar, aplicat în sectorul primar
Bedicov E., Galemba Stela, Negrean Mariana
Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, Chişinău
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-34. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea curriculei de instruire practică a specialiştilor medicali cu studii medii de specialitate prin implementarea medicinei de familie
Negrean Mariana1, Manolache Ala1, Cobileanschi Svetlana1, Galemba Stela, Tomulescu L., Baroncea Angela2
1 Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretico-metodologice ale motivării cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
Galemba Stela
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(22) / 2012 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9