IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(27) pentru indicele czu "159.9.072"

Knowledge regarding fetal alcohol syndrome (FASD) spectrum in various environments. comparative studies

CZU : 159.9.072
Banach Marek, Matejek Jozefa
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(11) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza content utilizată în practica sistemului de sănătate
CZU : 159.9.072
Moraru Lilia
Administrarea Publică
Nr. 1(73) / 2012 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Întroducere pentru studenți în biometrie și psihometrie

CZU : 378.147:159.9.072.59+57.087.1
Negoescu Mihai Cristian
Administrarea Publică
Nr. 4(52) / 2006 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психологическое тяготение к бедности: разработка опросника и опыт исследования

CZU : 159.9.072+316.6
Васютинский Вадим
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(10) / 2007 / ISSN 1857-0011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зависимость от смартфонов и интернет – новый вид зависимости XXI века

CZU : 159.9.072.423
Рощупкина Диана
EcoSoEn
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-344X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стимулювання правослухняної поведінки в кримінально-виконавчому праві України
CZU : 159.9.072.532:343.8
Коломієць Наталія
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2/1(18) / 2016 / ISSN 2345-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование стрессоустойчивости и уверенного поведения у выпускников вузов, посредством тренинговой программы «развитие навыков самопрезентации при трудоустройстве».
CZU : 159.9.072
Бянова Ирина
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea în situaţiile de testare în rândul adolescenţilor: date obţinute într-un lot de elevi de liceu
CZU : 159.9.072-053.6
Robu Viorel
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferenţe specifice şi similitudini de gender în manifestarea şi depăşirea tulburării posttraumatice de stres
CZU : 159.9.072:305-055.1/.2
Batog Mariana
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение арт-терапии для снижения состояния агрессивности в клинике психосоматических расстройств
CZU : 159.9.072:615.851
Шевченко Росина
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интроспективный метод в системе психокоррекционных мероприятий в клинике невротических расстройств
CZU : 159.9.072:615.851
Шевченко Росина
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predictori ai adaptării la relaţia maritală în rândul adulţilor. Rolul experienţelor trăite în familia de origine
CZU : 159.9.072-058.8
Turliuc MariaNicoleta, Muraru AntoanetaAndreea
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația dintre interesele ocupaționale şi personalitate la vârsta adolescentă: concepte, metode, rezultate
CZU : 159.9.072:37.048-053.6
Boiangiu Carmen, Racu Igor
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța psihoterapeutică a jocului: metodologia învățării părinților a terapiei prin joc
CZU : 159.9.072:37.013.42+316.356.2
Verdeş Angela
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea domeniului psihomotric a pregătirii pentru şcoală a copiilor cu cecitate
CZU : 159.9.072:376.62
Frunze Olesea, Lapoşina Emilia
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schițe pentru un eventual tratat de anormalitate comportamentală: barbarie&bestialitate&bibliomanie
CZU : 159.9.072:81'373.4
Şleahtiţchi Mihail
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(42) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consilierea psihologică a femeilor cu comportament antisocial aflate în detenție

CZU : [159.9.072.5-055.2:178]:343.24
Pascaru-Goncear Valeria
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Практики РЭПТ. клинический случай: отказ от долженствования
CZU : 159.9.072
Толстая Светлана
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezultatele unor testări psihologice uzuale la un lot de elevi, corelate cu performanţa şcolară

CZU : 159.9.072:371.26
Hurezeanu Adriana, Prejbeanu Ileana, Mihai Marcelina
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Психологическое направление в системе современной реабилитации постинсультных больных

CZU : 159.9.072:616.8-005.4-08
Главан Аурелия
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27