IBN
Închide
Moga Ecaterina
Cuvinte-cheie (60): dezvoltare (3), expectanțe (2), cadru didactic (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Calitatea în educație - strategii de eficientizare a managementului educațional în instituțiile preuniversitare
Moga Ecaterina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul performanțelor - activarea talentelor și creșterea calității în cadrul instituțiilor de învățământ
Moga Ecaterina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesori formați – profesori echipați
Moga Ecaterina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cadrul didactic - agent al schimbării și inovației într-un mediu academic generator al eficienței și performanței
Moga Ecaterina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura comunicării cu părinţii
Moga Ecaterina12
1 Liceul Teoretic „Elimul Nou“, mun. Chişinău,
2 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Autoritatea şi responsabilitatea cadrelor de conducere – provocările şcolii de astăzi
Moga Ecaterina
Liceul Teoretic „Elimul Nou“, mun. Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea – premisa dezvoltării eficiente a instituţiei de învăţământ
Moga Ecaterina1, Spiriduș Geanina2
1 Liceul Teoretic „Elimul Nou“, mun. Chişinău,
2 Şcoala Gimnazială "Ion Creangă", or. Bacău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(105-106) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul evaluării şi a autoaprecierii în formarea competenţelor profesionale la cadrele didactice
Moga Ecaterina
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Profesorul contemporan – formator inovator
Moga Ecaterina
Liceul Teoretic „Elimul Nou“, mun. Chişinău
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Abilitate şi competenţă – 11 căi în atingerea excelenţei
Moga Ecaterina
Liceul Teoretic „Elimul Nou“, mun. Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(89) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul de autoapreciere și expectanțe − elemente distinctive în dezvoltarea personală și profesională a tinerilor
Moga Ecaterina12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Liceul Teoretic „Elimul Nou“, mun. Chişinău
Univers Pedagogic
Nr. 1(45) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 26 May, 2015. Descarcări-24. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Autoaprecierea personală şi profesională a profesorului – pas important spre autorealizare
Moga Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căi eficiente în atingerea succesului personal şi profesional prin autocunoaştere
Moga Ecaterina
Liceul Teoretic „Elimul Nou“, mun. Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 7 September, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice – premisă fundamentală în sporirea calităţii educaţiei
Moga Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea pedagogului și dimensiunea moral-spirituală în praxisul educațional
Moga Ecaterina, Evtodiev Aliona
Liceul Teoretic „Elimul Nou“, mun. Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(84) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Delimitări conceptuale ale nivelului de autoapreciere şi expectanţe la tineri
Moga Ecaterina
Liceul Teoretic „Elimul Nou“, mun. Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(45) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de manifestare a nivelului de autoapreciere şi de formare a expectanţelor la tineri
Moga Ecaterina
Liceul Teoretic „Elimul Nou“, mun. Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(69-70) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Valoarea formării caracterului la copii
Moga Ecaterina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(63) / 2010 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Copilul între părinţi şi profesori
Moga Ecaterina
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(58) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa imaginii de sine şi a nivelului de expectanţe în dezvoltarea personalităţii
Moga Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(29) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20