IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-18 17:57
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (1 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (2 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2009  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (2 din 2)
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole10192468084678420
Volume2513198602
Total10442600065280
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   567Descărcări   51

Conţinutul numărului de revistă

Curriculum universitar din perspectiva continuităţii şi interconexiunii dintre ciclurile învăţământului superior 3-11
Guţu Vladimir
Traseul carierei didactice şi particularităţile evoluţiei profesionale 12-17
Dandara Otilia
Actualitatea funcţională a dezideratului a învăţa de plăcere 18-23
Callo Tatiana
Afirmarea umanului în cadrul familiei: fericirea, acţiunea morală şi pozitivitatea socioumană 24-29
Cuzneţov Larisa
Strategii de evaluare individuală şi instituţională a cadrelor didactice 30-36
Platon Carolina
Necesitatea formării competenţelor inovaţionale la managerii din învăţământul preuniversitar 37-46
Cojocaru Victoria
Asigurarea continuităţii studiilor universitare la nivelurile licenţă şi masterat: realităţi şi perspective 47-53
Goraş-Postică Viorica
Formarea competenţei investigaţionale la studenţi din perspectiva interconexiunii intra- şi intercicluri în cadrul universitar 54-58
Şevciuc Maia
Dimensiuni experimentale ale nivelului de pregătire, formare a cadrelor didactice pentru implicare în activităţile de recuperare a copiilor cu deficienţe mintale 59-67
Ababii Oleg
Integrarea competenţelor – factor de asigurare a calităţii pregătirii profesionale a absolvenţilor universitari 68-79
Vascan Teodora
Evaluarea formativă – deziderat în învăţământul universitar 80-89
Bîrnaz Nina, Spînu Valeria
Asigurarea continuităţii şi interconexiunii dintre ciclurile învăţământului superior: demersuri şi acţiuni manageriale 90-96
Ţurcanu Carolina
Interconexiunea şi continuitatea între ciclurile învăţământului superior – un posibil răspuns la cerinţele cadrului naţional al calificărilor 97-102
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Metoda învăţării în bază de problemă – element esenţial în formarea gândirii critice a viitorului specialist în domeniul sociouman 103-109
Lisnic Angela, Proca Maria
Delimitări conceptuale ale tipurilor de consiliere 110-116
Cotruța Aida
Dinamica genotip-fenotip în formarea personalităţii: factori, caracteristici, intervenţii 117-121
Marinescu Mariana
Formarea culturii relaţiilor intergeneraţionale abordată în contextul psihologiei şi pedagogiei comunităţii 122-126
Calaraş Carolina
Statutul şi rolul societăţii civile în realizarea educaţiei non-formale 127-129
Blîndul Valentin-Cosmin
Dimensiunea de gen în problematica schimbărilor climatice 130-134
Damian-Timoşenco Gabriela, Bodrug-Lungu Valentina
Identificarea determinanţilor psihosociali ai eşecului şcolar şi asigurarea adaptării elevilor la cerinţele şcolii 135-138
Vicol Marta-Iuliana
Communicative-value approach to language acquisitionas the purpose of the development of moral education 139-148
Novac Evghenia, Cazacu Tamara, Josan Diana
«Dance rhymes» as a pedagogical method for fostering body skills and knowledge of cultural tradition in early childhood dance education in Israel 149-154
Zihronie Sari-Katz
Sistemele software de instruire ca suport indispensabil în formarea şi dezvoltarea competenţelor profesionale (Preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat) 155-161
Cristei Maria
Праксиологические основы научной деятельности в среде высшего учебного заведения 162-165
Ени Валентина
Интерференция подходов к применению информационных технологий в процессе преподавания-учения-оценивания 166-173
Кандов Пинхас
Satisfacţia în muncă şi valorile profesionale la cadrele didactice din instituţiile de învăţământ preşcolare 174-178
Potâng Angela
Mecanisme psihice cu impact de scindare a societăţii în contextul deportărilor 179-182
Bolea Zinaida
Factori şi particularităţi psihosociale ale adaptării copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 183-190
Toma Sergiu
Implicaţii ale dimensiunii de gen în manifestarea conflictului muncă-familie: sinteze teoretice 191-194
Şaitan Viorica
Manifestarea persistenţei motivaţionale la persoanele seropozitive 195-199
Praviţchi Galina
Социально-психологическое консультирование 200-210
Арпентьева Мариям
Концептуальные подходы к проблеме личностных ресурсов 211-214
Бурага Наталья, Platon Carolina
Психологические аспекты феномена интернет-зависимости и его влияние на характеристики личности в молодом возрасте 215-223
Раку Жанна
Изучение представлений о любви у мужчин и женщин в зависимости от самоотношения личности в молодости 224-230
Nicolaou Angela
Studierea informaticii în învăţământul preuniversitar prin prisma metodelor şi tehnicilor moderne de programare 231-241
Chiriac Liubomir, Globa Angela