IBN
Închide

192Publicaţii

715Descărcări

36689Vizualizări

Fonari Marina52Croitor Lilia48Bouroş Pavlina45Bulhac Ion37Chişca Diana25Bologa Olga23Vitiu (Boldişor) Aliona22Kravţov Victor21Rija Andrei19Ciloci (Deseatnic) Alexandra17Lozovan Vasile16Siminel Anatolii15Petuhov Oleg15Arsene Ion14Clapco Steliana13Ştefîrţă Anastasia11Labliuc Svetlana10Tiurina Janeta9Codreanu Sergiu9Gorincioi Elena7Melenciuc Mihail7Bivol Cezara6Culicova Olga5Buceaceaia Svetlana5Placinta Daniela5Purcel Zinaida5Baca Svetlana4Volodina Galina4Lozan Vasile4Aluchi Nicolae4Stratan-Binzari Maria4Melnic Elena4Şargarovschi Viorica4Şafranschi Valentin4Godoroja Rita4Ciobănică Olga4Rudi Ludmila3Rudic Valeriu3Ciumacov Iurie3Brânză Lilia3Chiriac Tatiana3Cepoi Liliana3Miscu Vera3Dvornina Elena3Pîrţac Constantin3Decurtins Silvio3Grabco Daria3Ureche Dumitru3Chicuş Diana3Kramer Karl W3Liu Shixia3Duca Gheorghe2Zelentov Veaceslav2Nedbaliuc Boris2Gorincioi Natalia2Parşutin Vladimir2Şoltoian Nicolai2Botnari Vasile2Daţco Tatiana2Covali Alexandru2Gdaniec Maria2Hauser Jurg2Malinovschi Stanislav2Şofransky Valentin2Forni Alessandra2Melnic-Vitiu A.2Cernişeva Natalia2Costriucova Natalia2Stratan Mihai2Rotaru Andrei2Staver Natalia2Budeci Agnesea2Cariati Elena2Meriacri Maria 2Ivancov Ludmila2Siminel Nichita2Rotari Natalia2Cojocari Angela1Codreanu Constantin1Coşcodan Diana1Ghelbet Viorica1Lisnic Stelian1Codreanu Svetlana1Barbă Alic1Rusu Maria1Paşa Lilia1Iaţco Iulia1Condruc Viorica1Micu Alexandru1Diaconu Maria1Fonari Stela1Kogerler Paul1Privalov Victor1Calmîc Elena1Cuzneţov Alexandr1Nedbaliuc Rodica1Pisarenco Maia1Autor Nou1Tyurina Zh.1Bold Victor1Poiarchin Viorica1Putină Maria1Olari Inga1Masunov Artem1Van Leusen Jan1Moruz Mariana1Righetto Stefania1Dreab Ana1Rotaru Petre1Vecchio Ciprioti Stefano1Iavița Tatiana1Tanasachi Olesea1Lozovanu Vasile1Abramov Valentina1Borbila Diana1Matroi Alexandra1Morozan M.1Gărbălău Nicolae1Gdanets Maria1Vologzhanina A.1
Materials Science and Condensed Matter Physics17Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry15The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova11Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice11Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry7Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar5Ecological and environmental chemistry 20175Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society4Achievements and perspectives of modern chemistry4Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective4The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics4Microelectronics and Computer Science3Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale2Dialog intercultural polono-moldovenesc2Biotehnologii avansate – realizări şi perspective2Book of Abstracts2Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă2Чугаевская конференция по координационной химии2Modern Technologies in the Food Industry2Curriculumul şcolar1Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani 1Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:1Tehnologii didactice moderne:1Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării1IFMBE Proceedings1Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne1Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă1Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor1Educația: factor primordial în dezvoltarea societății1
Coropceanu Eduard Boris
Cuvinte-cheie (341): crystal structure (8), coordination polymers (8), compuşi coordinativi (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 43. Publicaţii la conferinţe din RM - 114. Publicaţii peste hotare - 35.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 12

Aspecte ale strategiei de proiectare – monitorizare – evaluare a proiectelor STE(A)M la disciplina chimie
Rotari Natalia, Chişca Diana, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chromism, positional, conformational and structural isomerism in a series of Zn(II) and Cd(II) coordination polymers based on methylated azine N,N′-donor linkers
Lozovan Vasile12, Kravtsov Victor3, Gorincioi Elena12, Rotaru Andrei2456, Coropceanu Eduard12, Siminel Nikita3, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics,
4 University of Craiova,
5 “Ilie Murgulescu” Institute of Physical Chemistry of the Romanian Academy,
6 National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics (INFLPR)
Polyhedron
Nr. 180 / 2020 / ISSN 0277-5387
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul preparatului complex „tiouree + compozit” asupra performanţelor biologice ale plantelor în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia1, Bulhac Ion2, Coropceanu Eduard3, Brânză Lilia4, Aluchi Nicolae3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Chimie,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia studiului probabilității decurgerii reacțiilor intermediare în procesul de condensare a acidului α-amino-izovalerianic cu acidul α-amino-etanoic
Arsene Ion12, Purcel Zinaida1, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea pentru instruire prin investigaţii Ştiinţifice
Coropceanu Eduard, Nedbaliuc Boris, Matroi Alexandra
Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Volumul I. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 16 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele STE(A)M – fundament al învățării active la biologie
Placinta Daniela, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seven Zn(II) and Cd(II) 1D coordination polymers based on azine donor linkers and decorated with 2-thiophenecarboxylate: Syntheses, structural parallels, Hirshfeld surface analysis, and spectroscopic and inclusion properties
Lozovan Vasile1, Kravtsov Victor2, Coropceanu Eduard13, Siminel Nikita2, Kulikova Olga2, Costriucova Natalia2, Fonari Marina2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics,
3 Moldova Tiraspol State University
Polyhedron
Nr. 188 / 2020 / ISSN 0277-5387
Disponibil online 20 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and biological properties of the novel coordination compound with rhodanine-3-acetic acid
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Chişca Diana13, Gorincioi Elena23, Coropceanu Eduard23, Bourosh Pavlina13
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 24 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea calculelor teoretice în studiul procesului de condensare a 4-piridinaldehidei cu carbohidrazina în cursul de chimie organică
Arsene Ion, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water-sulfate anion interplay in the evolution of solid state architectures and emission properties of Zn and Cd coordination networks with four azine ligands
Lozovan Vasile12, Kravtsov Victor3, Coropceanu Eduard12, Siminel Anatolii3, Kulikova Olga3, Costriucova Natalia3, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Journal of Solid State Chemistry
Nr. 286 / 2020 / ISSN 0022-4596
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 35

1d double chain cd(ii) coordination polymers assembled from 2-thiophenecarboxylic acid and n,n'-bipyridyl ligands
Lozovan Vasile12, Kravtsov Victor3, Coropceanu Eduard12, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari Zilele academice iesene
Ediția a XXVII-a. 2019. România, Iaşi. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A novel Co(II) porous coordination layer: synthesis, structure and thermal analysis
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Croitor Lilia1, Petuhov Oleg2, Coropceanu Eduard23, Bourosh Pavlina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetryand 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis
Editia 5. 2019. Roma, Italy. ISBN 978-3-940237-59-0.
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Binuclear and polymeric Zn(II) and Cd(II) coordination compounds with chromophore N-((pyridin-4-yl)methylene)benzene-1,4-diamine obtained in situ: Preparation, structural and spectroscopic study
Lozovan Vasile12, Kravtsov Victor3, Coropceanu Eduard14, Rotaru Petre5, Siminel Anatolii3, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Institute of Applied Physics,
4 Moldova Tiraspol State University,
5 University of Craiova
Inorganica Chimica Acta
Nr. 491 / 2019 / ISSN 0020-1693
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compusi coordinativi ai unor metale tranziționale cu acidul 2-(4-oxo-2-tioxotiazolidin-3-il)acetic
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Chişca Diana13, Gorincioi Elena23, Siminel Anatolii1, Coropceanu Eduard23, Bouroş Pavlina13
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Institutul de Chimie,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari Zilele academice iesene
Ediția a XXVII-a. 2019. România, Iaşi. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination Polymers of Zn and Cd Based on Two Isomeric Azine Ligands: Synthesis, Crystal Structures, and Luminescence Properties
Lozovan Vasile12, Coropceanu Eduard12, Bourosh Pavlina23, Micu Alexandru3, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 1(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 1 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu(II) coordination polymers constructed from flexible 2,2'-dithiodibenzoic acid and 1,2-bis(4-pyridyl) ethane
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Croitor Lilia2, Coropceanu Eduard13, Bourosh Pavlina23
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics,
3 Moldova Tiraspol State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței antreprenoriale: mecanism de stimulare a interesului pentru disciplina Chimie
Coropceanu Eduard1, Tanasachi Olesea2, Lozovanu Vasile3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Profesională din Leova,
3 Liceul Teoretic Săseni, raionul Călărași
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 192