IBN
Închide

142Publicaţii

527Descărcări

17657Vizualizări

Fonari Marina33Croitor Lilia33Bouroş Pavlina31Bulhac Ion26Vitiu (Boldişor) Aliona17Chişca Diana17Rija Andrei15Bologa Olga14Kravţov Victor13Ciloci (Deseatnic) Alexandra13Arsene Ion12Clapco Steliana10Petuhov Oleg10Siminel Anatolii9Codreanu Sergiu9Ştefîrţă Anastasia8Labliuc Svetlana7Lozovan Vasile7Tiurina Janeta6Melenciuc Mihail5Bivol Cezara5Purcel Zinaida5Volodina Galina4Gorincioi Elena4Stratan-Binzari Maria4Şargarovschi Viorica4Godoroja Rita4Ciobănică Olga4Placinta Daniela4Baca Svetlana3Rudi Ludmila3Rudic Valeriu3Ciumacov Iurie3Kulikova Olga3Chiriac Tatiana3Cepoi Liliana3Lozan Vasile3Buceaceaia Svetlana3Miscu Vera3Melnic Elena3Pîrţac Constantin3Şafranschi Valentin3Grabco Daria3Ureche Dumitru3Chicuş Diana3Duca Gheorghe2Brânză Lilia2Botnari Vasile2Aluchi Nicolae2Dvornina Elena2Hauser Jurg2Decurtins Silvio2Staver Natalia2Budeci Agnesea2Kramer Karl W2Liu Shixia2Meriacri Maria 2Ivancov Ludmila2Cojocari Angela1Zelentov Veaceslav1Codreanu Constantin1Nedbaliuc Boris1Coşcodan Diana1Ghelbet Viorica1Lisnic Stelian1Codreanu Svetlana1Barbă Alic1Gorincioi Natalia1Parşutin Vladimir1Şoltoian Nicolai1Daţco Tatiana1Rusu Maria1Paşa Lilia1Iaţco Iulia1Condruc Viorica1Covali Alexandru1Gdaniec Maria1Micu Alexandru1Diaconu Maria1Fonari Stela1Forni Alessandra1Kogerler Paul1Privalov Victor1Calmîc Elena1Cernişeva Natalia1Nedbaliuc Rodica1Pisarenco Maia1Autor Nou1Tyurina Zh.1Bold Victor1Poiarchin Viorica1Putină Maria1Cariati Elena1Masunov Artem1Van Leusen Jan1Moruz Mariana1Dreab Ana1Rotaru Petre1Iavița Tatiana1Tanasachi Olesea1Lozovanu Vasile1Borbila Diana1
Coropceanu Eduard Boris
Cuvinte-cheie (288): compuşi coordinativi (6), crystal structure (6), coordination compounds (5)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Mendeley profile
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 41. Publicaţii la conferinţe din RM - 80. Publicaţii peste hotare - 21.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Cuvânt înainte
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia studiului probabilității decurgerii reacțiilor intermediare în procesul de condensare a acidului α-amino-izovalerianic cu acidul α-amino-etanoic
Arsene Ion12, Purcel Zinaida1, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and biological properties of the novel coordination compound with rhodanine-3-acetic acid
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Chişca Diana13, Gorincioi Elena23, Coropceanu Eduard23, Bourosh Paulina13
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
IFMBE Proceedings 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Vol. 77. 2020. Basel, Elveția. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 27

Binuclear and polymeric Zn(II) and Cd(II) coordination compounds with chromophore N-((pyridin-4-yl)methylene)benzene-1,4-diamine obtained in situ: Preparation, structural and spectroscopic study
Lozovan Vasile12, Kravtsov Viktor3, Coropceanu Eduard14, Rotaru Petre5, Siminel Anatolii3, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Institute of Applied Physics,
4 Moldova Tiraspol State University,
5 University of Craiova
Inorganica Chimica Acta
Nr. 491 / 2019 / ISSN 0020-1693
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination Polymers of Zn and Cd Based on Two Isomeric Azine Ligands: Synthesis, Crystal Structures, and Luminescence Properties
Lozovan Vasile12, Coropceanu Eduard12, Bourosh Paulina23, Micu Alexandru3, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 1(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 1 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu(II) coordination polymers constructed from flexible 2,2'-dithiodibenzoic acid and 1,2-bis(4-pyridyl) ethane
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Croitor Lilia2, Coropceanu Eduard13, Bourosh Paulina23
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics,
3 Moldova Tiraspol State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței antreprenoriale: mecanism de stimulare a interesului pentru disciplina Chimie
Coropceanu Eduard1, Tanasachi Olesea2, Lozovanu Vasile3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Profesională din Leova,
3 Liceul Teoretic Săseni, raionul Călărași
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sistemului de competențe cercetare-inovare-antreprenoriat în context interdisciplinar
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dianilineglyoxime Salt and Its Binuclear Zn(II) and Mn(II) Complexes with 1,3-Benzenedicarboxylic Acid: Synthesis and Structures
Ureche Dumitru12, Bulhak Ion1, Rija Andrei1, Coropceanu Eduard12, Bourosh Paulina23
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 12(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul unor compuși de tip citokininic asupra status-ului apei şi protecţiei antioxidante la plantele de soia în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Bulhac Ion, Coropceanu Eduard, Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficient method of studying the intermediate reactions in the halogenation process of 2-methyl-butane in the course of organic chemistry
Coropceanu Eduard1, Arsene Ion12, Şargarovschi Viorica13, Purcel Zinaida1
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Chemistry,
3 PITL “V. Vasilache”, Chișinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea sumativă în procesul de determinare a progresului școlar
Chişca Diana12, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul experimentului demonstrativ-distractiv asupra dezvoltării competenței de cercetare a elevilor la chimie
Ureche Dumitru1, Coropceanu Eduard2
1 Liceul Teoretic "Ion Suruceanu", Suruceni,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea liceenilor prin cercetare la tema Acuitatea vizuală
Placinta Daniela, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul didactic ca mecanism motivant în procesul de instruire la chimie
Borbila Diana12, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gimnaziul Năpadova, Florești
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Zn(II) and Cd(II) Coordination Polymers with 1,2-Benzenedicarboxylic Acid: Synthesis and Structures
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Coropceanu Eduard23, Bourosh Paulina13
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 2(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 7 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New Сu(II) and Co(II) Complexes with 2-Benzoylpyridine: Syntheses and Crystal Structures
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Coropceanu Eduard23, Bourosh Paulina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 11(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi posibilități de evaluare a cadrului didactic de către elevi
Ivancov Ludmila, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prefață
Coropceanu Eduard
Moldova Tiraspol State University
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 142