IBN
Închide

166Publicaţii

602Descărcări

23692Vizualizări

Fonari Marina44Croitor Lilia43Bouroş Pavlina38Bulhac Ion35Chişca Diana21Bologa Olga20Rija Andrei18Vitiu (Boldişor) Aliona18Ciloci (Deseatnic) Alexandra17Kravţov Victor16Clapco Steliana13Arsene Ion13Siminel Anatolii11Petuhov Oleg11Labliuc Svetlana10Tiurina Janeta9Ştefîrţă Anastasia9Lozovan Vasile9Codreanu Sergiu9Gorincioi Elena6Melenciuc Mihail6Bivol Cezara6Purcel Zinaida5Baca Svetlana4Volodina Galina4Lozan Vasile4Buceaceaia Svetlana4Stratan-Binzari Maria4Şargarovschi Viorica4Şafranschi Valentin4Godoroja Rita4Ciobănică Olga4Placinta Daniela4Rudi Ludmila3Rudic Valeriu3Ciumacov Iurie3Culicova Olga3Chiriac Tatiana3Cepoi Liliana3Miscu Vera3Dvornina Elena3Melnic Elena3Pîrţac Constantin3Decurtins Silvio3Grabco Daria3Ureche Dumitru3Chicuş Diana3Kramer Karl W3Liu Shixia3Duca Gheorghe2Zelentov Veaceslav2Brânză Lilia2Gorincioi Natalia2Parşutin Vladimir2Şoltoian Nicolai2Botnari Vasile2Daţco Tatiana2Aluchi Nicolae2Covali Alexandru2Hauser Jurg2Forni Alessandra2Cernişeva Natalia2Stratan Mihai2Staver Natalia2Budeci Agnesea2Cariati Elena2Meriacri Maria 2Ivancov Ludmila2Cojocari Angela1Codreanu Constantin1Nedbaliuc Boris1Coşcodan Diana1Ghelbet Viorica1Lisnic Stelian1Codreanu Svetlana1Barbă Alic1Rusu Maria1Paşa Lilia1Iaţco Iulia1Condruc Viorica1Gdaniec Maria1Micu Alexandru1Şofransky Valentin1Diaconu Maria1Fonari Stela1Kogerler Paul1Privalov Victor1Melnic-Vitiu A.1Calmîc Elena1Cuzneţov Alexandr1Nedbaliuc Rodica1Pisarenco Maia1Autor Nou1Tyurina Zh.1Bold Victor1Poiarchin Viorica1Putină Maria1Rotaru Andrei1Olari Inga1Masunov Artem1Van Leusen Jan1Moruz Mariana1Righetto Stefania1Dreab Ana1Siminel Nichita1Rotaru Petre1Rotari Natalia1Iavița Tatiana1Tanasachi Olesea1Lozovanu Vasile1Abramov Valentina1Borbila Diana1Morozan M.1
Materials Science and Condensed Matter Physics17Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry14The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova11Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice11Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar5Ecological and environmental chemistry 20175Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society4Achievements and perspectives of modern chemistry4Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective4The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics4Microelectronics and Computer Science3Central and Eastern European Conference3Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale2Dialog intercultural polono-moldovenesc2Biotehnologii avansate – realizări şi perspective2Book of Abstracts2Curriculumul şcolar1Modern Technologies in the Food Industry1Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani 1Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior:1Tehnologii didactice moderne:1Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării1Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne1Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă1Чугаевская конференция по координационной химии1
Coropceanu Eduard Boris
Cuvinte-cheie (302): crystal structure (7), compuşi coordinativi (6), coordination polymers (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 42. Publicaţii la conferinţe din RM - 102. Publicaţii peste hotare - 22.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 6

Aspecte ale strategiei de proiectare – monitorizare – evaluare a proiectelor STE(A)M la disciplina chimie
Rotari Natalia, Chişca Diana, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chromism, positional, conformational and structural isomerism in a series of Zn(II) and Cd(II) coordination polymers based on methylated azine N,N′-donor linkers
Lozovan Vasile12, Kravţov Victor3, Gorincioi Elena12, Rotaru Andrei2456, Coropceanu Eduard12, Siminel Nichita3, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics,
4 University of Craiova,
5 “Ilie Murgulescu” Institute of Physical Chemistry of the Romanian Academy,
6 National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics (INFLPR)
Polyhedron
Nr. 180 / 2020 / ISSN 0277-5387
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 3 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia studiului probabilității decurgerii reacțiilor intermediare în procesul de condensare a acidului α-amino-izovalerianic cu acidul α-amino-etanoic
Arsene Ion12, Purcel Zinaida1, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and biological properties of the novel coordination compound with rhodanine-3-acetic acid
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Chişca Diana13, Gorincioi Elena23, Coropceanu Eduard23, Bouroş Pavlina13
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
IFMBE Proceedings 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Vol. 77. 2020. Basel, Elveția. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 29

Binuclear and polymeric Zn(II) and Cd(II) coordination compounds with chromophore N-((pyridin-4-yl)methylene)benzene-1,4-diamine obtained in situ: Preparation, structural and spectroscopic study
Lozovan Vasile12, Kravţov Victor3, Coropceanu Eduard14, Rotaru Petre5, Siminel Anatolii3, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Institute of Applied Physics,
4 Moldova Tiraspol State University,
5 University of Craiova
Inorganica Chimica Acta
Nr. 491 / 2019 / ISSN 0020-1693
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordination Polymers of Zn and Cd Based on Two Isomeric Azine Ligands: Synthesis, Crystal Structures, and Luminescence Properties
Lozovan Vasile12, Coropceanu Eduard12, Bouroş Pavlina23, Micu Alexandru3, Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 1(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 1 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu(II) coordination polymers constructed from flexible 2,2'-dithiodibenzoic acid and 1,2-bis(4-pyridyl) ethane
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Croitor Lilia2, Coropceanu Eduard13, Bouroş Pavlina23
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics,
3 Moldova Tiraspol State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței antreprenoriale: mecanism de stimulare a interesului pentru disciplina Chimie
Coropceanu Eduard1, Tanasachi Olesea2, Lozovanu Vasile3
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Școala Profesională din Leova,
3 Liceul Teoretic Săseni, raionul Călărași
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sistemului de competențe cercetare-inovare-antreprenoriat în context interdisciplinar
Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dianilineglyoxime Salt and Its Binuclear Zn(II) and Mn(II) Complexes with 1,3-Benzenedicarboxylic Acid: Synthesis and Structures
Ureche Dumitru12, Bulhak Ion1, Rija Andrei1, Coropceanu Eduard12, Bouroş Pavlina23
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 12(45) / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul unor compuși de tip citokininic asupra status-ului apei şi protecţiei antioxidante la plantele de soia în condiţii de secetă
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Bulhac Ion, Coropceanu Eduard, Buceaceaia Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficient method of studying the intermediate reactions in the halogenation process of 2-methyl-butane in the course of organic chemistry
Coropceanu Eduard1, Arsene Ion12, Şargarovschi Viorica13, Purcel Zinaida1
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Chemistry,
3 PITL “V. Vasilache”, Chișinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea sumativă în procesul de determinare a progresului școlar
Chişca Diana12, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Mircea cel Bătrân“, Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heterometallic coordination polymers: synthesis and X-ray study
Vitiu (Boldişor) Aliona12, Croitor Lilia1, Chişca Diana13, Petuhov Oleg2, Coropceanu Eduard23, Bouroş Pavlina13
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova Tiraspol State University
Book of Abstractsof the 28th Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry – Eugen Segal – of the Commission for Thermal Analysis and Calorimetry of the Romanian Academy (CATCAR28)
2019. România, Arad. ISBN 978-606-675-208-4.
Disponibil online 19 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul experimentului demonstrativ-distractiv asupra dezvoltării competenței de cercetare a elevilor la chimie
Ureche Dumitru1, Coropceanu Eduard2
1 Liceul Teoretic "Ion Suruceanu", Suruceni,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea liceenilor prin cercetare la tema Acuitatea vizuală
Placinta Daniela, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 8 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jocul didactic ca mecanism motivant în procesul de instruire la chimie
Borbila Diana12, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Gimnaziul Năpadova, Florești
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 166