IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-18 15:47
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118685366821910585124
Volume30374002488
Total121689106824398

Vizualizări   1152Descărcări   43

Conţinutul numărului de revistă

Axiomatica şi normativitatea în educaţie 3-6
Guţu Vladimir , Ni Alexandru
Formarea competenţelor de învăţare şi a atitudinilor –aspect metodologic al procesului de socializare a copiilor de vârstă timpurie 7-9
Cemortan Stela
Formarea competenţelor prin procesele de contextualizare – decontextualizare – recontextualizare 10-14
Cabac Valeriu , Scutelnic-Galatan Oxana
Portofoliul: orientări şi perspective 15-22
Nastas Svetlana
Методы оценки уровня профессиональной подготовки студентов направления «Информатика и вычислительная техника» 23-28
Помян Светлана
Principii ale coachingului în activitatea didactică 29-33
Bradea Adela
Tendinţe de implementare a educaţiei prospective în sistemul de învăţământ universitar 34-39
Repida Tatiana , Lungu Viorelia
Dezvoltarea învăţământului în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic 40-44
Parhomenco Lilia
Repere teoretico-metodologice de evaluare în contextul competenţelor 45-51
Nastas Svetlana , Isac Alionuşca
Colaborarea şcoală-familie în educaţia literar-artistică a elevilor mici 52-56
Samanati Ludmila
Proiectarea curriculumului de educaţie pentru timpul liber la liceeni 57-65
Clichici Veronica
Specificul studierii graficii inginereşti în dezvoltarea gândirii creative 66-72
Popescul Angela
Modelul decizional de implementare a inovaţiilor în învaţământul preuniversitar 73-80
Vladu Mariana
Praxiologia educaţiei pentru mass-media a elevilor de vârstă şcolară mică în cadrul colaborării şcoală –familie 81-95
Şpac Silvia
Maturity issues and school debut 96-98
Badarne Zada
School’ leadership 99-104
Gil Miri
Instrumentele de analiză structurală a spaţiului reprezentaţional: analiza similitudinii 105-111
Şleahtiţchi Mihail
Emoţiile şi cugetarea 112-116
Soltan Petru , Sirbu Ana
Reprezentarea socială a profesiei de psiholog: de la intervenţii „Clasice” la intervenţii organizaţionale (studiu explorativ) 117-126
Mîrleanu Aliona , Iurcu Ana , Cojocaru Natalia
Dezvoltarea abilităţilor de gestionare a conflictului în familie 127-134
Rusu Inga
Analiza indicilor structurali ai stilurilor apreciative 135-138
Paladi Aliona
Stilul de ataşament – mediator al ruminaţiei şi iertării în cuplu 139-144
Turchina Tatiana
Успешность и общительность как факторы эффективной социализации 145-153
Раку Жанна
Теоретические подходы к проблеме выбора брачного партнёра 154-161
Анцибор Людмила , Николоау Анжела
Методология внедрения экономико-математических задач в доуниверситетский курс математики 162-170
Коврикова Раиса
Rolul modelelor în organizarea activităţii individuale a studenţilor 171-179
Cioban Mitrofan , Cioban-Pileţcaia Antonina , Sali Larisa
Formarea competenţelor prin abordarea axiologică a problemelor de chimie 180-182
Mihailov Elena , Dragalina Galina , Cherdivară Maia
Неформальное образование в Республике Молдова 2012 год: состояние и проблемы 183-194
Posţan Liliana