IBN
Închide
Gîncu Irina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Languages' contribution to intercultural education in teacher training
Gîncu Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Implicații formative în interiorizarea valorilor profesionale
Gîncu Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Exigențe de ordin axiologic ale educației
Gîncu Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Considerente privind primele conturări ale paradigmei axiologice în educație
Gîncu Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 31 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Considerente privind abordarea sociologică a valorii
Gîncu Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Abordarea comunicativă a limbii străine în formarea profesională
Gîncu Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(86) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea problemei valorilor în învăţământul superior în documentele de politică educaţională a Uniunii Europene
Gîncu Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea valorică a competenţei profesionale
Gîncu Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(83) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresivitatea umorului american şi a celui englez
Gîncu Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Vector European
Nr. Suplim / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 February, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile în contextul filosofiei şcolii de la Baden
Gîncu Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Considerente privind dimensiunea subiectivistă a valorilor
Gîncu Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 March, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Researching values: instruments and inventories
Gîncu Irina
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(54) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul autonomismului valorilor pentru sensul uman
Gîncu Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-10. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Formarea orientărilor valorice la facultatea de limbi şi literaturi străine
Gîncu Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(20) / 2008 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14