IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-06 01:39
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118686023622623585124
Volume30376652520
Total121689790125143

Vizualizări   1209Descărcări   89

Conţinutul numărului de revistă

Continuitatea dintre milenii 3-8

CZU: 37.018.48

Şoitu Laurenţiu
Unele aspecte teoretico-metodologice de sporire a eficienței personale în contextul consilierii ontologice complexe, autoconsilierii și al autoperfecționării 9-14

CZU: 159.923.2

Cuzneţov Larisa
De la didactica şcolară la cea universitară şi andragogie: repere pentru asigurarea continuităţii studiilor universitare la nivel de tehnologie didactică 15-21

CZU: 37.02:37.013.83:378.14

Goraş-Postică Viorica
Violenţa domestică prin prisma politicilor integrate 22-25

CZU: 343.62:316.356.2

Bodrug-Lungu Valentina
Formarea concepției despre lume la elevii de vârstă școlară mică în contextul educației intelectuale 26-31

CZU: 37.032:140.8

Panico Vasile , Fluierar Valentina
Pedagogia învăţării prin investigaţie şi impactul ei asupra deprinderilor de cercetare ştiinţifică şi învăţare pe tot parcursul vieţii 32-39

CZU: 37.012

Calalb Mihai
Impactul, interferenţele şi valoarea inteligenţei emoţionale în asigurarea succesului profesional al cadrelor didactice 40-44

CZU: 37.02:371.134

Rusu Elena
Motivaţia – element esenţial în formarea competenţelor profesionale 45-50

CZU: 378.14:159.947.5

Cristei Maria
Consideraţii psihopedagogice asupra motivaţiei pentru învăţare 51-55

CZU: 159.947.5:37

Asla Ibrahem
Modelul formării competențelor studenților prin situații didactice 56-64

CZU: 378.126:37.02

Bleandură Nicoleta
Miza valorificării interdisciplinarităţii în investigarea pedagogică a formării culturii relaţiilor intergeneraţionale 65-69

CZU: 159.9.07

Calaraş Carolina
Realizarea legăturilor interdisciplinare prin lecţii integrate 70-78

CZU: 378.147.31:[004+51]

Vascan Teodora
Etape şi reprezentări acţionale în valorificarea discursului didactic în formarea iniţială a profesorului 79-84

CZU: 371.12:82-5

Ohrimenco (Boţan) Aliona
Formarea competenţelor profesionale în contextul actual al învăţământului superior de cultură fizică 85-88

CZU: 378.124:796

Gîdei Mariana , Lungu Ecaterina , Gîrlea Natalia
Abordarea educaţiei antreprenoriale în rândul studenţilor 89-93

CZU: 37.032.5:33

Marinescu Mariana , Botea Mihai
Considerații teoretico-metodologice privind desfășurarea autoeducației școlarului mic 94-98

CZU: 37.013:37.041

Popa Natalia
Asigurarea continuităţii – factor important în procesul de formare a reprezentărilor geometrice la vârsta preşcolară şi şcolară mică 99-106

CZU: 514:37.03[373.2+373.3]

Pavlenco Mihaela
Normativitatea pedagogică în contextul educaţiei timpurii 107-112

CZU: 37.044

Stan Liliana
Educaţie formală, nonformală şi informală: perspectivele noilor educaţii 113-121

CZU: 371:37.01

Ţurcanu Carolina
Abordări teoretice şi implicaţii practice în consilierea familiei cu preadolescenţi 122-129

CZU: 37.018.262

Raileanu Olga
Metasystemic technology of instruction, student research and innovation 130-142

CZU: 378.147.88:004.041

Bălănel Dumitru
Evaluarea personalității: dimensiuni fundamentale 143-148

CZU: 159.923

Platon Carolina
Structura bunăstării psihologice la studenţi 149-152

CZU: 378.178

Triboi Ina
Conflictul muncă-familie la angajaţii din Republica Moldova: repere metodologice şi rezultate preliminare 153-157

CZU: 301:[316.48:159.9]

Şaitan Viorica
Manifestarea fenomenului de auto-stigmatizare la persoanele seropozitive 158-163

CZU: 316.612:159.937.3

Praviţchi Galina , Belenciuc Xenia
Impactul factorilor stresanţi asupra comportamentului adolescenţilor 164-167

CZU: 37.04:159.944.

Moşanu-Şupac Lora , Rusu Elena , Glavan Aurelia
Rolul eului în procesul de manifestare şi dezvoltare a resurselor psihice prin psihoterapia orientată dialogic 168-173

CZU: 159.923.2

Bulgac Aurelia
Problematica iluziilor pozitive în relațiile conjugale 174-177

CZU: 159.954:316.356.2

Dolinschi Cristina
Unele aspecte psihologice ale satis-facţiei în muncă a cadrelor didactice 178-182

CZU: 159.942:371.12

Chetraru Agafia , Bolea Zinaida
Репродуктивные установки и ценностные ориентации молодых женщин 183-187

CZU: 57.017.53:159.923-055.2

Бурага Наталья , Толмач Ирина
Особенности проявления оптимизма и жизнестойкости у студентов 188-193

CZU: 159.937-057.87

Выртосу Стела , Гингуляк Владислав
Utilizarea metodelor de predare-învăţare centrate pe studenţii ciclului i la disciplina „finanţe” 194-198

CZU: 378.147:336

Doga-Mîrzac Mariana
Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionalela orele de istorie 199-202

CZU: 372.894:[004.738.52:004.89]

Ţurcanu Natalia