IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-25 10:04
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)29
  2020  (3 din 2)97
  2019  (2 din 2)75
  2018  (2 din 2)104
  2017  (2 din 2)69
  2016  (2 din 2)68
  2015  (2 din 2)73
  2014  (2 din 2)73
  2013  (2 din 2)55
  2012  (2 din 2)77
  2011  (2 din 2)74
  2010  (2 din 2)87
  2009  (2 din 2)80
  2008  (2 din 2)93
  2007  (2 din 2)132
imagine

pISSN: 1857-2103
eISSN: 2345-1025
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Studia Universitatis Moldaviae: Educational Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Bazele teoretico-metodologice ale educaţiei.Curriculumul de formare a cadrelor didactice.Teoria şi metodologia curriculumului educaţional.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole118670384418524585124
Volume30321621834
Total121673600620358

Vizualizări   1168Descărcări   19

Conţinutul numărului de revistă

Coerenţa învăţământului şi cercetării ştiinţifice: Şcoli doctorale 5-11
Todos Petru, Muraru Elena, Chetruş Petru
Optimizarea învăţământului în Republica Moldova 12-15
Achiri Ion
O posibilă strategie de integrare a ştiinţei cu învăţământul superior 16-21
Minciună Vitalie
Перспективы реформы учреждений интернатного типа 21-25
Comerzan Antonina
O nouă abordare a programelor de studii doctorale din perspectiva procesului bologna 26-29
Cojocaru Victoria
Cadrul de referinţă în elaborarea standardelor de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul secundar general din Republica Moldova 30-33
Guţu Vladimir, Cara Angela
Modalităţi de stabilire a parteneriatului educaţional cu angajatorul 34-37
Dandara Otilia, Botezatu Mariana, Dabija Ana, Puşcă Tatiana
Inovarea – O formă a creativităţii umane 38-40
Cojocaru Victoria
Interactivitatea - Un indicator important de calitate în didactica universitară. Reflecţii academice pe marginea dezbaterilor cu studenţii filologi 41-44
Goraş-Postică Viorica
Dezvoltarea competenţelor de autoreglare a învăţării la studenţi 45-50
Focşa-Semionov Svetlana
Perceperea şi realizarea calităţii în educaţie 51-53
Chicu Valentina
Criterii faţă de elaborarea/evaluarea componentei informaţionale a manualului şcolar 54-58
Bîrnaz Nina
Opiniile studenţilor privind funcţia conducător (coordonator) de grup 59-62
Repida Tatiana
Procesele inovaţionale – obiect al managementului strategic 63-67
Cangea Petru
Structura proceselor inovaţionale în instituţiile de învăţământ din perspectiva managementului strategic 68-74
Cangea Petru
Curriculumul intercultural: orientări, principii, resurse 75-77
Chiriac Argentina, Guţu Vladimir
Decizia eficientă. De la teorie la practică 78-80
Prodan Rodica
Relaţia profesor–elev, relaţie de simpatie şi empatie 81-84
Vlădescu Ionuţ
Limbaj, comunicare şi inteligenţă emoţională a studenţilor:Corespondenţe conceptuale şi precizări terminologice 85-88
Borozan Maia
Aspecte de gen în pregătirea cadrelor didactice 89-92
Bodrug-Lungu Valentina
Variabile sociale şi pedagogice privind educaţia pentru cetăţenia democratică 92-95
Racu Tatiana
Metode de îmbunătăţire a deciziilor manageriale 93-95
Prodan Rodica
Statutul epistemologic al pedagogiei 96-98
Bulgaru Ionuţ-Marius
Evaluarea informatizată: Abordare psihopedagogică şi metodologică 99-108
Railean Elena
Profesorul – o analiză multireferenţială 109-112
Ilie Vali
Consideraţii generale asupra conţinutului procesului de învăţământ din perspectiva stimulării creativităţii copilului de vârstă preşcolară 113-116
Dănescu Elena
Rolul competenţelor parentale privind eficienţa educaţiei de gen în cadrul familiei 117-121
Mutu Tatiana
Educaţia interculturală – Dimensiune a educaţiei contemporane 122-129
Cace Corina, Stăiculescu Camelia
Стили педагогической деятельности как условие эффективности педагогического процесса 130-134
Vlad Iulia, Болбочану Аглаида
Dimensiuni conceptuale ale cunoaşterii ştiinţifice în procesul educaţional 135-138
Franţuzan Ludmila
Analiza şi evaluarea coerenţei sistemului de obiective din cadrul curriculumului şcolar proiectat prin metoda Hărţii de dezvoltare operaţională a conceptelor 139-144
Neagu Mihaela
Competenţa interculturală – componentă de bază (fundamentală) a competenţei didactice 145-148
Duhlicher Olga
Educaţia pentru cetăţenie în şcolile din românia. Unele aspecte ale curriculumului formal, nonformal şi informal 149-150
Ţîbulac (-Ciobanu) Mariana
Condiţiile psihopedagogice de formare a abilităţii de comunicare asertivă la pedagogi 151-155
Lungu Viorelia
Conceptul de competenţă profesională didactică 156-157
Toma Sergiu
Probleme majore ale cadrelor didactice din România 158-160
Tascovici DalianaEcaterina
Organizarea şi desăvârşirea instruirii şi educaţiei ecologice a studenţilor din universităţile Republicii unde biologia este disciplină generală (Sfârşitul sec.XX–începutul sec.XXI) 161-167
Donea Victor
Jan Amos Comenius (1592-1670) 168-175
Cristea Sorin
Jean Jacques Rousseau – Între ideologia politică şi originea pedagogică 176-177
Mazilu Alexandru
Noi perspective în măsurarea stimei de sine în raport cu agresivitatea 178-181
Platon Carolina, Turchina Tatiana
Manifestarea hiperactivităţii cu deficit de atenţie la copii 182-184
Paladi Aliona, Platon Carolina
Tulburarări psihice ale victimelor cu leziuni corporale 185-189
Sirbu Ana, Corobcenco Diana
Profilul de personalitate al adolescenюilor agresivi de diferite etnii 190-194
Potâng Angela, Saenco Anna
Relaţia dintre atitudinea părinţi–copii şi stilul de soluţionare a conflictului 195-201
Anţibor Ludmila, Tolstaia Svetlana
Dezvotarea funcţiilor potenţiale la copiii cu nevoi speciale în raport cu nivelul achiziţiilor psihofizice 202-205
Chetrar Viorica, Sirbu Ana
Reprezentarea socială – O formă de cunoaştere socială 206-209
Gorincioi Veronica
Delimitări conceptuale, sensuri şi clasificări ale noţiunii de valoare 210-213
Paladi Oxana
Probleme psihosociale la adolescenţii din familiile temporar dezintegrate 214-216
Bolea Zinaida, Beradze Marina
Influenţa stereotipurilor în alegerea partenerului conjugal la diferite etnii 217-220
Crasnojon Ina
Dinamica reprezentării sociale. Rolul elementelor noi 221-226
Şleahtiţchi Mihail
Modele şi mecanisme de transformare a reprezentării sociale 227-231
Şleahtiţchi Mihail
Влияние самооценки студента на межличностные отношения в группе 232-241
Constantinova Svetlana
Особенности профессионального самосознания студентов-психологов 242-245
Настаушева Наталья
Dezvoltarea sferei psihomotorii la copiii cu autism 246-249
Negru Sabina
Profilul psihosocial al persoanelor ce se liberează din locurile de detenţie 250-253
Postu Diana
Psihoterapia narativă - de la problemă la soluţie 254-257
Bolocan Lilia
Aspecte psihologice ale evaluării rezultatelor şcolare 258-263
Vlădescu Ionuţ
Determinantele adaptării psihosociale a adolescenţilor la sistemul de instruire universitar 264-268
Puzur Elena
Dimensiunea politică a conceptului şi strategiilor de educaţie pe parcursul vieţii 269-273
Posţan Liliana
Бизнес-тренинг как метод обучения персонала организаций Республики Молдова 274-278
Ovsianic Diana
Dimensiunea problematizării în glotodidactică 279-287
Solcan Angela
Frazeologismele – Noi dimensiuni de evoluţie a limbajului copiilor 288-292
Mocanu Liuba
Роль мотивационных принципов в организации обучения математике: общие проблемы 293-301
Чобан-Пилецкая Антонина
Роль мотивационных принципов в организации обучения математике: Мотивационные стратегии 302-310
Чобан-Пилецкая Антонина
Modelul de cercetare a factorilor ce influenţează randamentul elevilor la matematică 311-315
Cabac Eugeniu
Dezvoltarea gândirii spaţiale la studenţi în cadrul rezolvării problemelor la cursul Geometrie descriptivă 316-318
Popescul Angela
Standardele de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul secundar general 319-320
Repida Tatiana
Tatiana Callo, O pedagogie a integralităţii. Teorie şi practică configuraţii ale educaţiei totale 321-322
Goraş-Postică Viorica
Distinsă doamnă prorector Elena Muraru 323-323
Rusnac Gheorghe, Ciocanu Gheorghe, Gaugaş Petru, Chetruş Petru, Perederco Vladimir, Postolachi Mihail