IBN
Închide

34Publicaţii

91Descărcări

4098Vizualizări

Arsene Ion Ion
Cuvinte-cheie (68): modelare chimică (3), stabilitate energetică (2), energy stability (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Metodologia studiului probabilității decurgerii reacțiilor intermediare în procesul de condensare a acidului α-amino-izovalerianic cu acidul α-amino-etanoic
Arsene Ion12, Purcel Zinaida1, Coropceanu Eduard1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-304-2.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

DFT study of the entire reaction cycle of H2O2 decomposition and O2 generation catalyzed by Fenton reagent
Arsene Ion1, Gorinchoy Natalia2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Chemistry
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 10 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficient method of studying the intermediate reactions in the halogenation process of 2-methyl-butane in the course of organic chemistry
Coropceanu Eduard1, Arsene Ion12, Şargarovschi Viorica13, Purcel Zinaida1
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Chemistry,
3 PITL “V. Vasilache”, Chișinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(18) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of nano-particles of TIO2 on relative antioxidant activities of fumaric and dihydroxyfumaric acids: DFT investigation of their reactions with DPPH
Gorbachov Mikhail, Arsene Ion, Gorinchoy Natalia
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quantum-chemical study of the mechanism of new dimeric complexes of trivalent chromium obtaining
Arsene Ion12, Gorinchoy Natalia2, Balan Iolanta2, Ciornea Victor2
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 4 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul instabilității unor izomeri ai alcoolilor nesaturați și a reacțiilor intermediare în procesul transformării tautomerice în cadrul cursului de Chimie Organică
Coropceanu Eduard1, Arsene Ion12, Şargarovschi Viorica13, Purcel Zinaida1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie,
3 Liceul Teoretic „Vasile Vasilache“, Chişinău
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul instabilității unor izomeri ai alcoolilor nesaturați și a reacțiilor intermediare în procesul transformării tautomerice în cadrul cursului de chimie organică
Purcel Zinaida, Arsene Ion, Şargarovschi Viorica, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul teoretic al stabilității produșilor obținuți la prima etapă a procesului de bromurare a 2-metil-butanului în cadrul cursului de Chimie Organică
Coropceanu Eduard1, Arsene Ion12, Şargarovschi Viorica13, Purcel Zinaida1
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de Chimie,
3 Liceul Teoretic „Vasile Vasilache“, Chişinău
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical study of keto–enol tautomerism of 2-methylprop-1-en-1-ol
Arsene Ion12, Gorinchoy Natalia2, Purcel Zinaida1
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 4 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea în procesul de instruire la chimie a unor studii teoretice a reacțiilor radicalice cu participarea peroxidului de hydrogen
Dabija Dumitrița, Arsene Ion
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-268-7.
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Posibilități de utilizare a calculelor cuantice pentru studiul teoretic al profilului energetic a unor reacții radicalice în cursul de chimie
Codreanu Sergiu, Arsene Ion, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-230-4.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using calculation programs for determining the energy state of isomers
Codreanu Sergiu, Arsene Ion, Coropceanu Eduard
Moldova Tiraspol State University
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea studiului profilului energetic în prognozarea desfăşurării reacţiilor de condensare a unor molecule organice
Arsene Ion, Codreanu Sergiu, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Abordări interdisciplinare a unor subiecte la chimie în baza modelărilor computaționale
Codreanu Sergiu, Arsene Ion, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surface tension of near-boiling liquids with intramolecular πσ*-hyperconjugation: DFT calculations
Gorbachov Mikhail, Gorinchoy Natalia, Arsene Ion
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 7(43) / 2017 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 16 February, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surface tension of near-boiling liquids with intramolecular πσ*-hyperconjugation: DFT calculations
Gorbachov Mikhail, Gorinchoy Natalia, Arsene Ion
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Journal of Molecular Liquids
Nr. 237 / 2017 / ISSN 0167-7322
Disponibil online 7 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea unor modalități moderne de calcul cuanto-chimic a stării energetice a sistemelor moleculare în cursul de chimie
Codreanu Sergiu, Arsene Ion, Coropceanu Eduard
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Stable macromolecular complex ”CdSe quantum dot+oleic acid molecule+γ-cyclodextrin”: NMR and quantum-chemical studies
Geru Ion, Barba Alic, Gorbachov Mikhail, Gorinchoy Natalia, Arsene Ion
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characterization of inner-sphere substitution products in azide-containing сobalt(III) dioximates
Coropceanu Eduard1, Bologa Olga1, Arsene Ion1, Vitiu (Boldişor) Aliona2, Bulhak Ion1, Gorinchoy Natalia1, Bouroş Pavlina2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 8(42) / 2016 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Antioxidant properties of dihydroxyfumaric acid and its dimethyl ether: a comparative dft study of their reactions with the stable radical DPPH*
Gorbachov Mikhail, Gorinchoy Natalia, Arsene Ion
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 15 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34