Forme de organizare a activității didactice și de asigurare a continuității între ciclurile învățământului superior
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
486 16
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-07 21:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.147.02 (59)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1654)
SM ISO690:2012
ŢURCANU, Carolina; TOMA, Natalia. Forme de organizare a activității didactice și de asigurare a continuității între ciclurile învățământului superior. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2017, nr. 1(10), pp. 169-178. ISSN 1857-0623.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Forme de organizare a activității didactice și de asigurare a continuității între ciclurile învățământului superior

CZU: 378.147.02
Pag. 169-178

Ţurcanu Carolina, Toma Natalia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Proiect:
INTAS Optimisation of Tartaric acid and enonotanines extraction from winery wastes and their utilization for the synthesis of new compounds with biological activity and antioxidant properties
 
Disponibil în IBN: 24 iulie 2017


Rezumat

Articolul este dedicat problemei privind formele de organizare a activității didactice în cadrul învățământului superior. Pe larg sunt analizate diferite clasificări ale cursurilor și seminarelor universitare, fiind formulate cerințele înaintate față de eficiența acestora. Accentul se pune și pe formele netradiționale de organizare a învățării. Totodată, sunt specificate funcțiile formelor de organizare a procesului didactic, autorii evidențiind funcția de asigurare a continuității curriculare și procesuale a ciclurilor învățământului superior.

The article is dedicated to the issue of the forms of organizing teaching activity in higher education. Various classifications of university courses and seminars are extensively analyzed, and the requirements for their effectiveness are formulated. The emphasis is also on non-traditional forms of learning organization. At the same time, the functions of the forms of organizing the didactic process are specified, the authors emphasizing the function of ensuring the curricular and procedural continuity of higher education cycles.

Cuvinte-cheie
forme de organizare a instruirii, curs universitar, seminar universitar, continuitate, cicluri ale învățământului superior,

forme tradiționale, forme netradiționale