Caracteristici ale modului sănătos de viață contemporan
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
13 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.014+613 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2304)
Igienă. Igienă și sănătate personală (339)
SM ISO690:2012
BLÎNDUL, Mihaela. Caracteristici ale modului sănătos de viață contemporan. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 33-42. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888550
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Caracteristici ale modului sănătos de viață contemporan

Characteristics of the contemporary healthy lifestyle


DOI: 10.5281/zenodo.4888550
CZU: 37.014+613
Pag. 33-42

Blîndul Mihaela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 iunie 2021


Rezumat

Articolul reprezintă un studiu teoretic al modului sănătos de viață, abordat din perspectiva și tendințele societății actuale, fiind relevate și caracteristicile acestuia. Or, multitudinea schimbărilor impune adaptarea cât mai rapidă la condițiile sociale, iar acesta trebuie să se realizeze într-un mod cât mai ecologic și benefic pentru sănătate.

The article is a theoretical study of the healthy lifestyle approached from the perspective and trends of today's society, as well as its characteristics. However, the multitude of changes requires prompt adaptation to social conditions, and this must be done in a way that is more environmentally friendly and beneficial to health.

Cuvinte-cheie
sănătate, educaţie pentru sănătate, mod de viaţă, mod sănătos de viaţă, alimentaţie echilibrată, acti-vitate fizică, nocivitate profesională, ciclu circadian, odihnă activă, igienă, management al timpului, călirea organismului, factor de risc,

health, health education, lifestyle, healthy lifestyle, balanced diet, physical activity, occupational harm, circadian cycle, active rest, hygiene, time management, body hardening, risk factor