Repere conceptuale privind formarea competențelor la geografie prin studierea orizontului local / ținutului natal
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
19 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-14 21:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.3.214:911(478) (1)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1004)
Geografie generală. Știința factorilor geografici (geografie sistematică). Geografie teoretică (70)
SM ISO690:2012
SOCHIRCĂ, Vitalie. Repere conceptuale privind formarea competențelor la geografie prin studierea orizontului local / ținutului natal. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 58-64. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888747
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Repere conceptuale privind formarea competențelor la geografie prin studierea orizontului local / ținutului natal

Conceptual guidelines regarding the forming of competences in geography by studying the local horizon / homeland


DOI: 10.5281/zenodo.4888747
CZU: 373.3.214:911(478)
Pag. 58-64

Sochircă Vitalie
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

În articol sunt prezentate unele repere conceptuale privind formarea competențelor la Geografie în învățământul general prin studierea orizontului local / ținutului natal. Sunt puse în evidență prevederile Curriculumului Național la Geografie cu referire la studierea orizontului local / ținutului natal, într-o relație de continuitate directă cu prevederile similare ale curriculumului pentru educaţie timpurie și, respectiv, pentru învățământul primar.

The article presents some conceptual guidelines on the formation of competences in Geography in general education by studying the local horizon / homeland. The provisions of the National Curriculum in Geography with reference to the study of the local horizon / homeland are highlighted, in a direct continuity relationship with the similar provisions of the curriculum for early education and, respectively, for primary education.

Cuvinte-cheie
geografie, curriculum, competențe, orizont local, ținut natal, caracterizare geografică,

geography, curriculum, skills, local horizon, homeland, geographical characterization