Pedagogy for adults: concept and epistemology
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
12 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-15 11:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
374.7:165:37.015.3 (1)
Instrucție și educație în afara școlii. Continuarea educației. Educație permanentă (95)
Logică. Epistemologie. Teoria cunoașterii. Metodologie (86)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2304)
SM ISO690:2012
GUŢU, Vladimir. Pedagogy for adults: concept and epistemology. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 3-9. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4883120
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Pedagogy for adults: concept and epistemology

Pedagogia pentru adulţi: concept şi epistemologie


DOI: 10.5281/zenodo.4883120
CZU: 374.7:165:37.015.3
Pag. 3-9

Guţu Vladimir
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 10 iunie 2021


Rezumat

This article addresses the issue of establishing and developing adult pedagogy from the perspective of epistemology: to establish the factual categories and guidelines of adult pedagogy. The psychological and philosophical-pedagogical approaches to adult learning and education and the connection of adult pedagogy with other sciences are extensively analysed. The concept produced contributes to the elaboration of a Reference Framework of adult education in formal, non-formal and informal plan.

În prezentul demers științific este abordată problema privind constituirea şi dezvoltarea pedagogiei pentru adulţi din perspectiva epistemologiei, anume: stabilirea categoriilor factuale şi orientărilor pedagogiei pentru adulţi. Pe larg sunt analizate demersurile psihologice şi filosofico-pedagogice ale învăţării şi educaţiei adulţilor şi legătura pedagogiei pentru adulţi cu alte ştiinţe. Conceptul produs contribuie la elaborarea unui Cadru de referinţă al educaţiei adulţilor în plan formal, nonformal şi informal.

Cuvinte-cheie
adult pedagogy, adult learning and education, andragogy, epistemology, psychological concepts, philoso-phical-pedagogical models, formal education, non-formal education, informal education,

pedagogie pentru adulţi, învăţarea şi educaţia pentru adulţi, andragogie, epistemologie, concepţii psihologice, modele filosofico-pedagogice, educaţie formală, educaţie nonformală, educaţie informală