IBN
Închide
Iana Tatiana-Irina
Cuvinte-cheie (75): expressiveness (4), expresivitate (4), expressive speech (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Compoziția școlară – dimensiune operațională a procesului de dezvoltare a expresivității vorbirii elevilor din clasele primare
Iana Tatiana-Irina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia activităţilor didactice care valorifică nivelul de dezvoltare a expresivităţii vorbirii elevilor din clasele primare
Iana Tatiana-Irina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Coordonate epistemice ale dezvoltării expresivității vorbirii elevilor
Iana Tatiana-Irina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea la elevii claselor primare a expresivității vorbirii prin activități de creație literară
Iana Tatiana-Irina12
1 Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, or. Slatina, jud. Olt,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 2 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestionarea comportamentelor problematice ale elevilor
Iana Tatiana-Irina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Parteneriatul educaţional cu biblioteca – sursă de valorificare şi dezvoltare a expresivităţii vorbirii elevilor
Iana Tatiana-Irina12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, or. Slatina, jud. Olt
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere teoretice ale dezvoltării expresivității vorbirii
Iana Tatiana-Irina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7