Dimensiunea metodologică de dezvoltare a competenței de comunicare la preșcolari
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
10 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.21:316.77:37.015.3 (1)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1004)
Sociologia culturii. Contextul cultural al vieții sociale (464)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2304)
SM ISO690:2012
LUCHIANENCO, Lilia. Dimensiunea metodologică de dezvoltare a competenței de comunicare la preșcolari. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 86-92. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888840
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Dimensiunea metodologică de dezvoltare a competenței de comunicare la preșcolari

Methodological dimension of developing communication competence in preschoolers


DOI: 10.5281/zenodo.4888840
CZU: 373.21:316.77:37.015.3
Pag. 86-92

Luchianenco Lilia
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

Dezvoltarea competeneței de comunicare la preșcolari vizează un set de metode psihopedagogice utilizate în cadrul evaluării și dezvoltării comunicării la preșcolari. În funcție de situație, de specific și tendințele științifico-practice privind dezvoltarea competenței de comunicare la preșcolari, psihopedagogul va lua în considerare recomandările curriculumului ce ține de activitățile centrate pe copil. Dezvoltarea competenței de comunicare la preșcolari are un rol primordial, deoarece la vârsta preșcolară sistemul nervos se caracterizează printr-o plasticitate, care permite o acomodare rapidă la situații noi.

The development of communication skills in preschoolers aims at a set of psycho-pedagogical methods used in the evaluation and development of communication in preschoolers. Depending on the situation, the specifics and the scientific-practical tendencies regarding the development of the communication competence in preschoolers, the psychopedagogue will take into account the recommendations of the curriculum related to the child-centred activities. The development of communication skills in preschoolers has a key role, because at preschool age, the nervous system is characterised by plasticity, which allows for a quick adaptation to new situations.

Cuvinte-cheie
dislalie polifonematică, competenţe de comunicare, diagnosticare complexă, dezvoltare,

polyphonemic dyslalia, communication skills, complex diagnosis, development