IBN
Închide

39Publicaţii

492Descărcări

24964Vizualizări

Ciorba-Lașcu Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 31.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27

2023 - 1

Valorificarea textului literar în contextul strategiilor discursive de studiere a limbii engleze
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Argumente experimentale privind necesitatea utilizării abordării discursive a textului literar în dezvoltarea competenţei de comunicare în limba engleză a studenţilor filologi
Ciorba-Lașcu Tatiana
Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
Univers Pedagogic
Nr. 2(74) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 17 August, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects didactiques de l’interculturel du texte littéraire dans le développement de la compétence communicative
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing pragmatic language awareness through literary texts in the English classroom
Lascu Tatiana
Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-739-1 .
Disponibil online 3 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enhancing Students’ Sociocultural Awareness through a Discursive Approach to Literary Texts
Lascu Tatiana
Tiraspol State University
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of discursive practices used in the literary text interpretation
Lascu Tatiana
Tiraspol State University
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-76-207-6.
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le tournant discursif de l’analyse du texte litteraire anglais dans la classe de langue
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-413-1 (PDF).
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Concept configuration of the discursive approach of the literary text
Gerlovan O.1 , Lascu Tatiana2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Tiraspol State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exploration de l’univers socioculturel du texte littéraire en classe de langue
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La spécificité de l'approche discursive du texte littéraire dans la formation de la compétence de communication en anglais
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibilities of exploiting lyrical texts for the benefit of the English language learner
Lascu Tatiana
Tiraspol State University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practical tasks to develop language fluency and accuracy in the english classroom
Lascu Tatiana
Tiraspol State University
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-367-7 (PDF).
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Cross-cultural communication through proverbs
Galațanu Daniela , Lascu Tatiana
Tiraspol State University
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondements psycholinguistiques du développement de la compétence communicative en langue etrangère
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(20) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 21 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-672
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile textului literar: tipologie și structură
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practical approaches to the short story designed to foster students’ English communicative skills
Lascu Tatiana
Tiraspol State University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-303-5.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effectiveness of the task-based approach on the development of students’ literary reading comprehension, analysis and critical thinking
Lascu Tatiana
Tiraspol State University
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Aspect interactif de la communication et de la construction du discours
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of English borrowings in the Romanian language
Dolgu Ludmila , Lascu Tatiana
Tiraspol State University
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-1187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creative effective lessons using online tools
Galațanu Daniela , Lascu Tatiana
Tiraspol State University
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactic implications on the literary texts comprehension
Lascu Tatiana
Tiraspol State University
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul superior: clasic versus modern
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-1935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Didactical Aspects of the Development of the Students' Discourse Competence
Lascu Tatiana
Tiraspol State University
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fonctionnalité interactive des marqueurs discursifs dans l'acte conversationnel
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 29 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les niveaux des difficultés de la compréhension d'un texte littéraire dans la classe du FLE
Iachimovschi Maria , Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategies to enable students' literary texts comprehension
Lascu Tatiana
Tiraspol State University
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 15 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valeurs connotatives du texte publicitaire français et roumain
Bîcu Nastea , Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-76-280-9.
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Aspects methodologiques de l’apprentissage du français par le biais de l'humour
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-65. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’utilisation de la chanson en tant qu’outil médiateur des interactions en classe de FLE
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La création néologique dans le système lexical français contemporain
Bîcu Nastea , Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Le type du jeune ambitieux dans le roman francais et roumain du XIX siécle
Lozovanu Cristina , Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological regards on the use of literary texts in the development of students' communicative competences
Lascu Tatiana
Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The stylistic features of irony in the English literary works
Arhipovscaia Xenia , Lascu Tatiana
Tiraspol State University
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-76-246-5.
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-68. Vizualizări-1957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Des stratégies efficaces pour développer le savoir-écrire
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intercompréhension et approche ludique dans l‟enseignement d‟une langue étrangère
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Spécificités didactiques du texte littéraire en classe de langue
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Perspective actionnelle dans l’apprentissage de la litterature en classe de langue
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale didacticii ștințelor
Vol. 3. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-161-1.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-644
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

L’enrichissement de l’apprentissage du français grâce à la pratique du théâtre
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’importance des savoirs grammaticaux pour accéder à la compréhension et à l’amélioration de l’expression écrite
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învățământului superior
Vol.1. 2014. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Formarea competenţei de comprehensiune şi interpretare a textului
Ciorba-Lașcu Tatiana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 39 of 39