IBN
Închide
Tarnovschi Ana
Cuvinte-cheie (71): personalitate (4), students (4), elevi (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Gestionarea timpului – resursă psihologică în activitatea profesională a cadrelor didactice
Tarnovschi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3336-2-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea probantă a testării de tip poligraf din perpectivă psihologică
Tarnovschi Ana, Boldurat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Caracteristici psihologice ale motivaţiei cadrelor didactice
Tarnovschi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 23 August, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici psihologice ale personalităţii din sistemul educational
Tarnovschi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări teoretico-empirice în studiul atenţiei
Tarnovschi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale deficitului de atenţie la copii
Tarnovschi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The psychologic structure of the student's attention in the context of the development of the teaching-educative process
Tarnovschi Ana
State University of Moldova
Communication, Context and Interdisciplinarity Paths of Communication in Postmodernity Section: Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 6-a, Comm-a. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Adaptarea socială şi sistemul de valori al persoanelor cu boală ulceroasă
Tarnovschi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Current Affairs and Perspectives in Psychological ResearchInternational conference of applied psychology
2018. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 4 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea socială şi sistemul de valori al persoanelor cu boală ulceroasă
Tarnovschi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea dominantelor motivaţionale şi a satisfacţiei în muncă la cadrele didactice
Tarnovschi Ana12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea stilului de comunicare la adolescenții din familii dezintegrate
Tarnovschi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Manifestarea anxietății la copiii cu maladii respiratorii cronice
Tarnovschi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Manifestari ale anxietaţii la copiii cu maladii respiratorii cronice
Tarnovschi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 26 March, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Particularităţile psihologice ale personalităţii copiilor cu maladii respiratorii cronice
Bucun Nicolae1, Tarnovschi Ana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 3(47) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2015. Descarcări-16. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţiile sociale şi interpersonale la copiii cu maladii respiratorii cronice
Tarnovschi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Trăsături de personalitate ale copiilor cu maladii respiratorii cronice
Bucun Nicolae1, Tarnovschi Ana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Rolul comunicării în relaţia terapeut–pacient
Tarnovschi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17