IBN
Închide
Gherlovan Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Concept configuration of the discursive approach of the literary text
Gerlovan O.1 , Ciorba-Lascu Tatiana2
1 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau,
2 Tiraspol State University (TSU)
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Осмысление художественного текста в историко биографическом и культурном контексте
Герлован Ольга
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Организация читательского труда учащегося как условие «понимания читаемого»
Герлован Ольга
Тираспольский государственный университет
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Socio-umanistice și Didactica Științelor Socio-umanistice
Vol. 3. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975-76-314-1.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика образовательного продукта и его оценивания на этапе итогового экзамена по русскому языку и литературе (бакалавриат)
Герлован Ольга1 , Шаршов Татьяна2
1 Тираспольский государственный университет,
2 Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Формирование нравственно-этической и эстетической личности на уроках русской литературы в контексте вызовов современности
Герлован Ольга1 , Гетьманенко Наталия2
1 Тираспольский государственный университет,
2 Карлов университет, Прага
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-286-1.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Школьная олимпиада по русскому языку и Школьная олимпиада по русскому языку и литературе: принципы, форма и содержание
Герлован Ольга1 , Шаршов Татьяна2
1 Тираспольский государственный университет,
2 Молдавский Государственный Университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cтихотворение «жизнь» И.П. Клюшникова в переводе А. Матеевича
Герлован Ольга
Тираспольский государственный университет
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Ştiinţe Socio-Umanistice şi Didactica Ştiinţelor Socio-Umanistice
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-251-9.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Б.М. Эйхенбаум и его размышления об изучении литературы в средней школе
Герлован Ольга
Тираспольский государственный университет
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-231-1.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Pоль словесно-художественного образа B.A. Жуковского в изучении его творчества (стихотворение Ф.И. Тютчева «Памяти В.А. Жуковского»)
Герлован Ольга
Тираспольский государственный университет
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жанр литературной сказки в творчестве И.А. Крылова
Герлован Ольга
Тираспольский государственный университет
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обучение «искусству понимания» художественного текста в системе подготовки будущего учителя
Герлован Ольга
Тираспольский государственный университет
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Мифологема «лебедь» в русской лирике XIX века
Герлован Ольга
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(7) / 2015 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поэтика жанра рассказа в творчестве Г. А. Каюрова
Герлован Ольга
Тираспольский государственный университет
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Мифопоэтический подход в анализе художественного произведения (Маяковский В.В. Вот так я сделался собакой)
Герлован Ольга
Тираспольский государственный университет
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Диалог культур в цикле А. С. Пушкина «Подражание Корану»
Герлован Ольга
Тираспольский государственный университет
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 29 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рассказ А.П. Чехова «Враги» (аспекты методики составления киносценария при изучении художественного произведения)
Герлован Ольга1 , Istratuc Olga2
1 Тираспольский государственный университет,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(2) / 2013 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 11 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

К вопросу об интерпретации образа иисуса христа в творчестве русских писателей
Герлован Ольга , Moşneaga Iulia
Тираспольский государственный университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17