IBN
Închide
Vîlcu Marcela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 7

Conceptualizarea modelului teoretic al educaţiei literar-artistice şi lingvistice a elevilor prin valorificarea lecţiilor netradiţionale
Vîlcu Marcela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(126) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea la elevi a competențelor literară și de comunicare în cadrul lecției-dramatizare
Vîlcu Marcela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 5-6(265-266) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fundamente teoretice și metodologice ale educației literar-artistice și lingvistice ca sistem
Vîlcu Marcela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(47) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecţia de tipul atelier de creaţie
Vîlcu Marcela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 2(262) / 2021 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecția netradițională versus lecția clasică: repere teoretico-metodologice
Şchiopu Constantin1 , Vîlcu Marcela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecția-proces de judecată ca alternativă a lecției clasice
Vîlcu Marcela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(48) / 2021 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de ortografie a împrumuturilor neologice abordate în cadrul lecțiilor de Limba Română
Vîlcu Marcela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-320-2.
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Trunchierea – un procedeu productiv de formare a prenumelor hipocoristice în limba română la etapa actuală
Vîlcu Marcela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 1. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8