Conceptual guidelines regarding the forming of competences in geography by studying the local horizon / homeland
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
8 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
373.5.035.6:911(478) (1)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1004)
Geografie generală. Știința factorilor geografici (geografie sistematică). Geografie teoretică (70)
SM ISO690:2012
SOCHIRCĂ, Vitalie; CURECHERU, Svetlana; GAJU, Mariana. Conceptual guidelines regarding the forming of competences in geography by studying the local horizon / homeland. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2021, nr. 5(145), pp. 65-73. ISSN 1857-2103.
10.5281/zenodo.4888812
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Conceptual guidelines regarding the forming of competences in geography by studying the local horizon / homeland

Educational values of local horizon / homeland study through practical works in geography in gymnasium education in the Republic of Moldova


DOI: 10.5281/zenodo.4888812
CZU: 373.5.035.6:911(478)
Pag. 65-73

Sochircă Vitalie1, Curecheru Svetlana2, Gaju Mariana3
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Instituția Publică Gimnaziul Văsieni, raionul Ialoveni,
3 Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”
 
Disponibil în IBN: 11 iunie 2021


Rezumat

În articol este abordată studierea orizontului local / ținutului natal la orele de Geografie din perspectiva educației geo-grafice, patriotice și pentru mediu, a formării culturii geografice la elevi. Constatările prezentate reflectă experimentarea unor demersuri didactice în 3 școli, care confirmă ipoteza cercetării. Axarea pe studierea orizontului local / ținutului natal sporește motivația elevilor să cunoască cât mai bine „mica Patrie”, ceea ce contribuie esențial la formarea unei persona-lităţi conforme idealului educaţional al şcolii din Republica Moldova.

The article addresses the study of the “local horizon / homeland” in Geography classes from a geographical, patriotic and environmental education focus, of the formation of students' geographical culture. The presented findings reflect the experimentation of some didactic approaches in 3 schools, which confirms the research hypothesis. Focusing on studying the “local horizon / homeland” increases the motivation of students to get to know the “little homeland” as well as possible, which essentially contributes to the formation of a personality according to the educational ideal of the school in our country.

Cuvinte-cheie
geografie, orizont local, ținut natal, lucrări practice, valențe educaționale,

geography, local horizon, homeland, practical works, educational values